Sprytne urządzenie

Check Point wprowadziła do sprzedaży całą linię urządzeń Smart-1, przeznaczonych do zarządzania bezpieczeństwem.

Zawiera ona cztery urządzenia oferujące użytkownikom korporacyjnym skalowalne rozwiązanie unifikujące zarządzanie politykami bezpieczeństwa zapór sieciowych, urządzeń IPS i mechanizmów ochrony stacji roboczych. Appliance może dostarczyć do 12 TB przestrzeni na zintegrowane zapisy z logów systemowych. Dzięki tym urządzeniom, firmy mogą usprawnić zarządzanie politykami bezpieczeństwa, a także podwyższyć ogólny jego poziom.

Check Point twierdzi, że użytkownicy architektury Software Blade mogą w miarę potrzeb poszerzyć standardowe możliwości urządzeń Smart-1 przez rozbudowanie dodatkowych modułów zarządzających blade. Dodatkowo rozwiązanie to integruje składowanie danych z firmowych logów na wiele urządzeń pracujących w firmie. Opcja ta pomaga administratorom w spełnieniu czasami ostrych kryteriów certyfikacji, a także ułatwia analizę skutków naruszenia bezpieczeństwa. "Wprowadzenie urządzeń Check Point Smart-1 zbliża nas do realizacji wizji zunifikowanego zarządzania zasobami IT. Prezentuje następny krok w kierunku uproszczenia zarządzania bezpieczeństwem, oferując jednocześnie najlepsze dostępne zabezpieczenia" - zapewnia Bhaskar Bakthavatsalu, menedżer obszaru Indii i SAARC w Check Point Software Technologies.

Urządzenia Smart-1 oferują łatwy dostęp do centralizowanego systemu rejestrowania zdarzeń przy dobrych parametrach wydajności i pojemności. Zintegrowane zasoby pamięci masowych w postaci woluminu RAID mogą być rozszerzone do 12 TB, co wystarczy do trzech lat ciągłego składowania danych ze wszystkich systemów. Wydajność urządzenia osiąga ok. 30 tys. zapisów na sekundę. Urządzenie wspiera także połączenie do sieci SAN, wliczając także port optyczny FibreChannel.

Technologia Software Blade pozwala na rozbudowę 10 bibliotek zarządzania: Network Policy Management (zarządzanie politykami sieci), Endpoint Policy Management (zarządzanie ochroną stacji roboczych), Logging and Status (rejestrowanie zdarzeń i stan infrastruktury), Management Portal (portal zarządzania), User Directory (zarządzanie użytkownikami), IPS Event Analysis (analiza zdarzeń rejestrowanych przez urządzenia IPS), Event Correlation (analiza i korelacja zdarzeń z różnych źródeł), Provisioning, Reporting (raportowanie).

W najwyższych urządzeniach (modele 50 i 150) dostępny jest także moduł Provider-1, który umożliwia unifikacje danych z różnych urządzeń i wielodomenowe zarządzanie. Urządzenia są wyposażone w zintegrowany monitoring i zdalne zarządzanie klasy Lights Out Management, nadmiarowe i wymienialne podczas pracy zasilacze i system kontrolujący pracę sprzętu.


TOP 200