Sprostowanie

W lipcowym artykule "Syndyk w Katowicach", który ukazał się w tygodniku Computerworld nr 27/2003 oraz w serwisie Computerworld online, omyłkowo przypisaliśmy firmie "Isa" Sp. z o .o. przynależność do Grupy 2Si.

Spółka ta nie wchodzi i nie wchodziła w skład Grupy 2Si. Nie jest też powiązana z 2Si kapitałowo, ani w jakikolwiek inny sposób. Za zaistniały błąd przepraszamy zainteresowane strony.