Sprostowanie

W związku z artykułem pt. ''Układ z kina Skarb'' zamieszczonym w tygodniku Computerworld 3 kwietnia 2006 r. (nr 14/2006)

W związku z artykułem pt. ''Układ z kina Skarb'' zamieszczonym w tygodniku Computerworld 3 kwietnia 2006 r. (nr 14/2006)

Ministerstwo Finansów informuje, że zamieszczono w nim nieprawdziwe informacje, że Mariusz Andrzejewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny za Departament ds. Informatyzacji oraz Paweł Banaś, podsekretarz stanu w tym resorcie i jednocześnie Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów, pełnomocnik rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej zgodzili się, aby resort finansów wdrożył rozwiązanie PWPW oraz że zwolniono z pracy Grzegorza Fiuka.

Ministerstwo Finansów informuje, że podsekretarze stanu Mariusz Andrzejewski i Paweł Banaś nie mają takich uprawnień. Komitet Sterujący Informatyzacją Resortu w Ministerstwie Finansów w związku z dużym opóźnieniem w realizacji projektu Pilotaż e-Deklaracje na bazie rozbudowy systemu SI GIIF podjął uchwałę o udzieleniu rekomendacji dyrektorowi generalnemu do podjęcia rozmów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA.

Pan Grzegorz Fiuk nie został zwolniony z pracy, tylko przeniesiony do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Przestał natomiast pełnić obowiązki dyrektora Departamentu ds. Informatyzacji Resortu ze względu na opóźnienia w realizacji bieżących zadań.

Rzecznik prasowy ministra finansów

Izabella Laskowska


TOP 200