Sprawy kadrowe 40 tys. pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe w systemie SAP

Wraz z końcem kwietnia 2011 roku ostatecznie zakończył się projekt wdrożenia modułu SAP ERP HCM w firmie PKP Polskie Linie Kolejowe.

To jeden z największych projektów tego typu w Polsce - uruchomione oprogramowanie obsługuje bowiem ok. 40 tys. pracowników spółki PKP PLK. W obszarze zarządzania kapitałem ludzkim z systemu korzysta 460 użytkowników. Obecnie system SAP ERP HCM jest głównym rozwiązaniem w zakresie gromadzenia danych pracowników i zasilania innych systemów spółki. "Wdrożenie systemu SAP ERP HCM zostało podporządkowane określonej wizji biznesowej. System miał być systemem źródłowym w zakresie danych pracowniczych i struktury organizacyjnej dla wszystkich systemów funkcjonujących w spółce. Cel taki został osiągnięty" - zapewnia Grażyna Krusiewicz, kierująca projektem po stronie firmy PKP PLK. Moduł SAP ERP HCM wspiera procesy związane z gospodarką kadrową, zarządzanie strukturami organizacyjnymi, a także działania związane z rozwojem kompetencji i szkoleniami. W ramach projektu uruchomiono również funkcjonalność pozwalającą na przypisywanie pełnomocnictw dla pracowników i współpracowników PKP PLK. Według przedstawicieli spółki PKP PLK dzięki uruchomieniu rozwiązania klasy HCM możliwe stało się podniesienie spójności procesów zarządzania kadrami, a także usprawnienie działań w zakresie raportowania i planowania szkoleń w skali całej organizacji. Obecnie oprogramowanie wspiera także wszystkie działania rekrutacyjne. Oprogramowanie zostało zintegrowane z wykorzystywanym w spółce systemem SAP ERP. Integracja objęła obszary: finansów, kontrolingu, logistyki oraz kadr i płac. W skład zespołu konsultantów zewnętrznych wchodzili konsultanci firmy Kolejowa oraz konsultanci Plaut Consulting Polska.

Zobacz również:


TOP 200