Sprawniejsze porównywanie baz danych

Firma GoldenGate Software udostępniła wersję 2 silnika porównywania danych Veridata. Narzędzie, które pozwala na porównanie zawartości dwóch baz danych - nawet w czasie ich działania, ma by łatwiejsze w użyciu i bardziej bezpieczne.

Narzędzie do kontroli spójności danych jest niezwykle cenne w takich projektach, jak migracja systemów czy danych, replikacje, odtwarzanie po katastrofie i audyt zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony danych. Bez kontroli spójności, analitycy danych mogą uzyskiwać błędne lub całkiem rozbieżne rezultaty, tracąc czas na poszukiwanie problemów, które w rzeczywistości nie istnieją.

W wersji 2 oprogramowania dodano interfejs przeglądarkowy i możliwość elastycznego dostosowywania oprogramowania pod konkretnego użytkownika.

Oprogramowanie, sprzedawane w cenie ok. 90 tys. USD, obsługuje Oracle oraz szereg innych platform bazodanowych.


TOP 200