Sprawna likwidacja szkód

Firma Bonair SA wygrała przetarg na wdrożenie systemu do obsługi procesu likwidacji szkód w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym SA w Krakowie. Przedmiotem umowy jest dostarczenie autorskiej platformy CasePro do obsługi procesów biznesowych i zamodelowanie na niej obsługi procesu likwidacji szkody.

System CasePro jest kompleksowym rozwiązaniem klasy BPM, wspierającym procesy biznesowe związane z automatyzacją pozyskiwania, weryfikacji, procesowania, przechowywania i raportowania danych. Rozwiązanie obejmuje warstwę projektową i wykonawczą. W warstwie projektowej będzie wykorzystany moduł definicyjno-administracyjny CasePro Modeler, którego użytkownikiem jest administrator merytoryczny odpowiedzialny za zarządzanie rozwiązaniem od strony biznesowej. Realizacja pracy operacyjnej będzie odbywać się w module CasePro WebGUI, który pozwala na procesowanie spraw użytkownikom za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200