Sprawdzony system, pionierskie zastosowania

Specyficzne potrzeby spółki GEA Technika Cieplna idą w parze z ciekawymi pomysłami na wykorzystanie systemu ERP w sposób inny, niż przewidzieli jego twórcy.

METRYCZKA

Firma: GEA Technika Cieplna

Branża: Przemysł

Produkty: Wymienniki ciepła, nagrzewnice, chłodnice, konwektory

Zatrudnienie: 250

Zatrudnienie w dziale IT: 3

Przychody w 2011 roku: 21 mln euro

KLUCZOWE SYSTEMY

Nazwa systemu: QAD Enterprise Applications

Do czego służy: Zarządzanie produkcją, gospodarką magazynową, zaopatrzeniem, finansami oraz księgowością, sprzedażą; wsparcie dla przygotowania produkcji

Dostawca: QAD Polska

Opolska spółka GEA Technika Cieplna specjalizuje się w produkcji wymienników ciepła, nagrzewnic, chłodnic i konwektorów. Rocznie produkowanych jest około 5 tys. sztuk tych urządzeń. W ofercie firmy znajduje się niemal 400 rodzajów samych tylko wymienników ciepła dla przemysłu. Tak duża różnorodność wymaga precyzyjnego planowania procesów produkcji, którym z kolei podporządkowane są pozostałe działania biznesowe. Proces przygotowania produkcji i kompletacji dokumentacji technologicznej dodatkowo komplikuje wysoki stopień złożoności wyrobów. O ile najprostsze wymienniki ciepła mogą składać się z kilkudziesięciu elementów, tak te bardziej skomplikowane liczą nawet kilka tysięcy części.

Pierwsze rozwiązanie klasy ERP w GEA Technika Cieplna wdrożono w 2003 roku. System QAD MFG/Pro objął wszystkie obszary działalności firmy. Największą wynikającą z jego zastosowania zmianą było usystematyzowanie pracy i przepływu informacji. "Wcześniej w firmie wykorzystywane były niezależne rozwiązania wspierające głównie zarządzanie gospodarką magazynową oraz sprawy kadrowo-płacowe. Wówczas nie oczekiwaliśmy zbyt wiele od systemu ERP. Z dzisiejszej perspektywy uważam, że niewykorzystanie pełnego potencjału tego narzędzia było naszym błędem" - mówi Jacek Nazgowicz, kierujący działem IT w firmie GEA Technika Cieplna.

Zobacz również:

Potrzeba wdrożenia nowej wersji systemu była związana z rozwojem firmy. "W skali całej organizacji brakowało nam procesowego podejścia. Podstawowym narzędziem były arkusze kalkulacyjne, a one w żaden sposób nie wymuszają systematyki i pilnowania kolejności działań" - dodaje Jacek Nazgowicz.

Nowy system, nowe możliwości

Głównym celem modernizacji oprogramowania QAD MFG/Pro, które w międzyczasie przeistoczyło się w system QAD Enterprise Applications, była optymalizacja kluczowych procesów biznesowych. Szczególny nacisk położono na planowanie produkcji oraz zarządzanie procesami wsparcia. "Ominęło nas aż siedem wersji systemu, więc wdrożenie najnowszego wydania systemu QAD było dla nas wejściem w inny świat. Zasadniczo zmienił się nie tylko interfejs, ale także możliwości systemu" - podkreśla Jacek Nazgowicz.

Specyfika wdrożenia systemu QAD Enterprise Applications w firmie GEA Technika Cieplna wynika z nietypowego wykorzystania funkcjonalności konfiguratora produktów. Oprogramowanie przeznaczone przede wszystkim do obsługi zamówień znalazło zastosowanie na etapie przygotowania produkcji. Odpowiadając na pytania zawarte w kwestionariuszu, technolodzy mogą dużo łatwiej niż wcześniej budować materiałowy i technologiczny model zamówionego produktu. W oparciu o dostarczone w ten sposób informacje aplikacja automatycznie generuje niezbędne parametry technologiczne. "Zastosowaliśmy moduł konfiguratora do zupełnie innych celów niż jego pierwotne przeznaczenie. Korzystamy z jego funkcjonalności do tworzenia zleceń roboczych, przygotowania produkcji i tworzenia dokumentów technologicznych dla standardowych wyrobów. Czas opracowania dokumentacji produkcyjnej spadł diametralnie" - mówi Jacek Nazgowicz.

Przed uruchomieniem tego rozwiązania na opracowanie technologii i listy materiałowej dla standardowych zleceń potrzeba było kilku godzin. Obecnie jest to wykonywane zaledwie w 20 minut. "Produkujemy ponad setkę standardowych wymienników ciepła tygodniowo. Przy tej skali działania daje to naprawdę wymierne oszczędności" - podkreśla Jacek Nazgowicz. Dodatkowe korzyści wynikają z faktu, że technolodzy są w stanie przygotować pełną dokumentację za pośrednictwem jednego narzędzia. Przed uruchomieniem modułu QAD Configurator wykorzystywane były trzy odrębne aplikacje. Funkcjonalność systemu QAD Enterprise Applications jest wykorzystywana także do przygotowania dokumentacji nietypowych produktów. Tutaj jednak część pracy nadal musi być wykonywana ręcznie.

95% biznesu w systemie

Jacek Nazgowicz, kierownik działu IT w firmie GEA Technika Cieplna

"Za cel postawiliśmy sobie pozbycie się wszelkich dodatkowych rozwiązań. Założyliśmy, że każde zadanie musi przechodzić przez jeden system. Obecnie wykonanie tego planu sięga dziewięćdziesięciu pięciu procent".

W ramach oprogramowania stworzone zostały również dodatkowe funkcjonalności odpowiadające specyficznym potrzebom pracowników firmy. "Za cel postawiliśmy sobie pozbycie się wszelkich dodatkowych rozwiązań. Założyliśmy, że każde zadanie musi przechodzić przez jeden system. Obecnie wykonanie tego planu sięga dziewięćdziesięciu pięciu procent" - podkreśla Jacek Nazgowicz. System QAD Enterprise Applications ułatwił na przykład tworzenie raportów i analiz biznesowych na potrzeby kierownictwa firmy GEA Technika Cieplna oraz niemieckiej centrali. Wspiera zarządzanie finansami i księgowością.

Przedstawiciele opolskiej spółki zapowiadają wykorzystanie funkcjonalności systemu w kolejnych obszarach działalności. Planowane jest uruchomienie dedykowanych narzędzi klasy Business Intelligence, mobilnych narzędzi menedżerskich oraz kompleksowych funkcji z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw. "Wszystko dziś rozbija się o raporty, analizy i łatwy do nich dostęp. Chcemy dostarczyć osobom decyzyjnym narzędzia pozwalające sprawnie podejmować decyzje, bez względu na to, czy są na lotnisku, czy w hotelu" - zapowiada Jacek Nazgowicz.

Jego zdaniem, duży potencjał w zakresie optymalizacji działań firmy leży w sferze logistyki. Wdrożenie zaawansowanych mechanizmów klasy SCM ma pozwolić na lepszą koordynację dostaw i pracy magazynu, a także bezpośrednie sprzęgnięcie procesów gospodarki magazynowej z produkcją oraz dostawami. "Zamierzamy usystematyzować plan pracy magazynu i skoordynować terminy dostaw. Chcemy wręcz wskazywać dostawcom, o której godzinie dany towar ma przyjechać" - mówi Jacek Nazgowicz.

W dłuższej perspektywie planowane jest uruchomienie funkcjonalności z zakresu zaawansowanego planowania produkcji.


TOP 200