Sprawa JTT Computer wciąż nie rozstrzygnięta

Nie widać na razie końca sprawy firmy JTT Computer, przeciwko której wrocławska prokuratura wysunęła zarzuty uzyskania zwrotu nienależnego podatku VAT.

W ubiegłym roku JTT Computer SA z Wrocławia dostarczała sprzęt komputerowy do takich firm informatycznych, jak ComputerLand, Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej i 2Si Sieciowe Systemy Informacyjne. Wygrały one przeprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przetargi na informatyzację pracowni internetowych w szkołach podstawowych w czterech regionach Polski.

<B>Podatek do zwrotu</B>

JTT składała w Polsce zestawy komputerowe eksportowane później do Niemiec i Czech. Komputery, niemal natychmiast, były z powrotem importowane na polski skład celny i sprzedawane jednej z firm informatycznych, która wygrała przetarg MEN (pisaliśmy o tym w CW nr 13/2000). Firma ta występowała w imieniu MEN o zwolnienie z cła i 22-proc. podatku VAT, wskazując jako przeznaczenie sprzętu cele dydaktyczne i edukacyjne. Zazwyczaj takie zwolnienie otrzymywała. Urzędnicy MEN twierdzą, że od początku wiedzieli o całej operacji i wspierali ją, wystawiając m.in. odpowiednie zaświadczenia dla służb celnych o przeznaczeniu komputerów na cele dydaktyczne.

Sprawą zainteresował się Urząd Kontroli Skarbowej (UKS), oskarżając JTT o zaniżenie należnego Skarbowi Państwa podatku o ok. 7 mln zł. Wrocławska firma odwołała się od decyzji UKS do Izby Skarbowej (IS), która prześledziła operacje dokonywane przez JTT, rozpatrując je oddzielnie w przypadku eksportu gotowych zestawów (w odniesieniu do eksportu przysługuje zwrot naliczonego podatku VAT), importu na skład celny czy sprzedaży firmom informatycznym, które wygrały kontrakt MEN.

<B>Podzielone decyzje</B>

Łącznie toczy się 6 oddzielnych spraw, dotyczących tego samego zagadnienia. W niektórych przypadkach IS zadecydowała na korzyść JTT, inne skierowała do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Kontroli Skarbowej, niektóre rozpatrzyła na niekorzyść oskarżanej firmy. W ostatnim przypadku JTT zapłaciła podatek VAT, odwołując się jednocześnie od niekorzystnych dla niej decyzji Izby do Naczelnego Sądu Administracyjnego. "Decyzje Izby Skarbowej są w wielu momentach sprzeczne. Dlatego liczymy na to, że ostateczna decyzja NSA będzie dla nas korzystna" - mówią przedstawiciele JTT Computer.

***

Prezesowi i czterem pracownikom JTT Computer SA przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw gospodarczych. JTT stanowczo zaprzecza zarzutom

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200