Spóźniona sieć

Zapowiadane wstępnie na wrzesień br. przez Telekomunikację Polską SA (TP SA) uruchomienie tzw. sieci inteligentnej nastąpi nie wcześniej niż pod koniec tego roku.

Zapowiadane wstępnie na wrzesień br. przez Telekomunikację Polską SA (TP SA) uruchomienie tzw. sieci inteligentnej nastąpi nie wcześniej niż pod koniec tego roku.

Opóźnienie w realizacji projektu związane jest, zdaniem przedstawicieli operatora, z planowaną na ten rok jego prywatyzacją. Przed ukazaniem się jesienią br. prospektu emisyjnego, TP SA nie może informować o nowych usługach, a tym bardziej wprowadzać ich, ponieważ mogłoby to być odebrane jako zachęta do zakupu akcji spółki.

Dzięki sieci inteligentnej polscy klienci mieli otrzymać nowe, bardziej zaawansowane usługi telekomunikacyjne. Oprócz oferowanej już od kilku lat infolinii, miały to być m.in. połączenia z podziałem opłat między dzwoniącego i abonenta (o prefiksie 801), możliwość tworzenia sieci wirtualnych i uniwersalny numer telefonu w całym kraju (804). Ostatnia z usług, prawdopodobnie najbardziej oczekiwana, umożliwiłaby w przypadku firm mających oddziały na terenie całego kraju przekierowanie rozmowy do filii najbliższej miejsca zamieszkania klienta, mimo łączenia się z tym samym numerem telefonu.