Spotkanie w pół drogi

Wyższe uczelnie oferują studentom nie tylko wiedzę, ale również programy praktyk i staży. Naprzeciw potrzebom środowiska akademickiego wychodzą przedsiębiorcy z własnymi propozycjami przedmiotów wykładowych.

Od tego, w którym miejscu i jak często będą się spotykały oba środowiska, zależy jak dobrze przygotowanych do pracy będziemy mieli absolwentów. Jedna z największych i najwyżej ocenianych na rynku pracy wyższych uczelni, Politechnika Warszawska, od 2009 r. organizuje długoterminowe staże studenckie w ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej. Studenci otrzymują stypendia pozwalające na udział w 3-miesięcznych stażach w przedsiębiorstwach i instytucjach naukowych. Program staży prowadzony jest w 16 jednostkach Politechniki Warszawskiej. Istotny jest fakt, z którego wydziału student otrzyma stypendium, bo dofinansowanie ma różną wysokość.

Staż od uczelni

Program stażowy ułatwia najlepszym studentom Politechniki Warszawskiej zdobycie praktycznej wiedzy, która pomoże im w odnalezieniu się na rynku pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów. Staże mogą odbywać studenci ostatniego roku studiów I stopnia lub będący w trakcie studiów II stopnia. Kandydaci na stażystów stają do konkursu, a decydujące znaczenie ma średnia ważona ocen ze studiów danego stopnia.

Z blisko 300 firmami współpracuje Akademia Górniczo-Hutnicza. Jarosław Królewski, jeden z założycieli HG Intelligence, firmy specjalizującej się w rozwiązaniach mobilnych do mikrolokalizacji, utworzył na AGH dwa nowe kierunki: studia podyplomowe z marketingu internetowego oraz studia dzienne z E-Gospodarki.

W przypadku tych pierwszych uczelni udało się zwiększyć płacę dla wykładowców i jednocześnie obniżyć czesne dla studentów. Kierunek E-Gospodarki zajął w 2012 r. drugie miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy studiów.

O tym, że przybliżenie w miarę rozwoju technologii kształcenia do potrzeb rynku pracy to dobra droga, świadczą losy zawodowe absolwentów wspomnianej uczelni. Okazuje się, bowiem, że 45,9% zatrudnionych absolwentów AGH 2013 otrzymało więcej niż jedną propozycję pracy, i to do nich należał wybór pracodawcy. Głównym priorytetem absolwentów AGH jest możliwość rozwoju zawodowego, co świadczy o wysokich ambicjach zawodowych oraz dodatkowo determinuje do poszukiwania pracy zgodnej z wykształceniem. Wysokość zarobków znajduje się na drugiej pozycji, a na trzeciej stabilność zatrudnienia.

Albo od przedsiębiorców

Więcej informacji o problematyce zatrudniania nowych pracowników w działach informatycznych firm i instytucji można znaleźć w raporcie Computerworld „Praktyki i staże w IT”, który jest bezpłatnie dostępny do pobrania z serwisu www.computerworld.pl.

Kolejną edycję swojego programu stażowego prowadzi dostawca rozwiązań informatycznych, firma Sygnity. Pracodawca oferuje studentom trzymiesięczne płatne staże w jednym z biur w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu oraz w Zabrzu.

Od kandydatów oprócz znajomości informatyki firma oczekuje zaangażowania i otwartości na nowe doświadczenia. Stażyści będą współtworzyć pod okiem doświadczonych profesjonalistów z firmy projekty IT dla sektora publicznego, bankowo-finansowego oraz utilities. „Uczestnicy stażu będą zdobywać swoje pierwsze doświadczenia zawodowe, projektując rozwiązania dla najważniejszych instytucji państwowych, banków oraz największych koncernów energetycznych” – zapowiada Michał Lewczuk, menedżer ds. marki pracodawcy Sygnity. „Zależy nam, by nasi stażyści mieli serce do IT, byli otwarci, komunikatywni oraz by dobrze czuli się w pracy zespołowej” – dodaje Michał Lewczuk.

Z oferty firmy mogą skorzystać studenci, począwszy od II roku informatyki lub pokrewnych kierunków. Tematy stażowe związane są z jedną z czterech technologii: Java, .Net, C++, Bazy Danych.

Studenci, którzy najlepiej sprawdzą się podczas stażu, otrzymają propozycję dołączenia na stałe do zespołu Sygnity. W poprzednim Programie Staży w Sygnity zebrano ponad 400 aplikacji. Spośród 40 zatrudnionych studentów 28 otrzymało propozycję współpracy i rozpoczęło karierę w firmie.

Dziesięć rocznych, płatnych miejsc stażowych oferuje studentom w Wielkopolsce firma Kimball Electronics Poland, producent wyrobów elektronicznych z branży motoryzacyjnej i przemysłowej oraz wyrobów medycznych. Z propozycji mogą skorzystać studenci IV i V roku, a także absolwenci studiów magisterskich lub inżynierskich, którzy ukończyli studia dwa lata wcześniej. Stażyści będą mogli praktykować w różnych komórkach firmy i będą brali udział w szkoleniach.

Ponad 3 tys. osób skorzystało już ze staży dzięki programowi „Grasz o staż”. Połowa została w firmach, w których praktykowała, a 80% deklaruje, że „Grasz o staż” pomógł im rozwinąć karierę. Staże są płatne i trwają przynajmniej miesiąc. Osoby, które dostaną się do firm, zarobią nie mniej niż 2,2 tys. zł brutto, a w organizacji pozarządowej nie mniej niż 1,2 tys. zł netto. Praktykanci muszą mieć przydzielonego opiekuna, firmowego anioła stróża, który nie tylko pomoże im realizować zadania, ale też odnaleźć się w firmie. Zadania dla stażystów i system szkoleń muszą być jasno opisane, i to jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Sama praca jest natomiast oceniana przez przełożonych. W trakcie stażu młodzi mają okazję nie tylko wspierać realizowane przez firmy projekty, ale też samodzielnie je prowadzić.

Wszyscy są wygrani

„Większość stażystów jest zadowolonych z odbytych w branży IT staży, ponieważ umożliwiają im one zdobycie praktycznego doświadczenia i zdefiniowania specjalizacji, w której chcą się wyszkolić. Takie programy to również możliwość uzupełnienia wiedzy i próba odnalezienia się w kulturze organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Dla większości młodych ludzi stały się furtką do kariery. Ze statystyk konsultantów Antal International wynika, że co szósta osoba znalazła zatrudnienie w firmie, w której odbywała praktyki lub staż” – mówi Aleksandra Kujawa, Business Unit Manager w Antal IT Services.

Dla pracodawców staże oraz praktyki są skuteczną formą sprawdzenia przyszłych pracowników, obserwacji ich umiejętności uczenia się i dopasowania do kultury organizacyjnej. Jeśli staż przebiega bez przeszkód, często kończy się pozyskaniem nowego członka zespołu. Taka forma wdrożenia to dla wielu firm również możliwość promowania swoich produktów poprzez certyfikowanie młodych ludzi na preferencyjnych dla nich stawkach. Będą oni mogli w przyszłości wykorzystać zdobytą wiedzę w innych organizacjach, popularyzując przy okazji narzędzia, na których pracowali. W ten sposób działają takie firmy jak Cisco i Oracle. IBM z kolei oferuje bezpłatnie swoje szkolenia podczas studiów, promując tym samym swoje rozwiązania wśród studentów kierunków technicznych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200