Spotkanie biznesu i informatyki

Biznes nie dba o bity i bajty. Jest zainteresowany sprawnym przebiegiem procesów. Nie dba o statystyki dotyczące komputerów mainframe, ale o to czy poprawnie realizowane są transakcje" - przekonywał dr Daniele Ballarini, odpowiedzialny w BMC Software za kanał partnerski w regionie EMEA - Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Biznes nie dba o bity i bajty. Jest zainteresowany sprawnym przebiegiem procesów. Nie dba o statystyki dotyczące komputerów mainframe, ale o to czy poprawnie realizowane są transakcje" - przekonywał dr Daniele Ballarini, odpowiedzialny w BMC Software za kanał partnerski w regionie EMEA - Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Po raz piąty odbyło się w Warszawie Forum BMC. Imprezę, w której wzięło udział ok. 300 osób, zorganizowała firma CompFort Meridian, wyłączny dystrybutor produktów BMC Software w Polsce. Podczas sesji plenarnej z wykładem dotyczącym ITIL wystąpił Malcolm Fry, gość specjalny Forum BMC, wizjoner związany z branżą IT od ponad 35 lat. Głównym tematem forum była jednak promowana przez firmę od ponad trzech lat koncepcja Business Service Management (BSM). Obecnie znalazła ona wyraz w produktach i usługach już drugiej generacji, o których opowiadał Peter Armstrong, odpowiedzialny za strategię korporacyjną BMC Software.

Według Daniele Ballariniego, który podczas wystąpienia skoncentrował się wokół tematu zwrotu z inwestycji w systemy do zarządzania IT, dotychczasowe projekty prowadzone przez firmę pokazują, że średnie oszczędności wynikające z wdrożenia BSM wynoszą ok. 25%. Tak szczegółowe dane są możliwe do pokazania dzięki metodzie polegającej na rozpoczynaniu projektów od przeprowadzenia szczegółowej oceny sytuacji, w jakiej znajduje się klient. Dopiero w kolejnym kroku oceniane są relacje IT z biznesem. Wreszcie dzięki temu możliwe jest - m.in. przy wykorzystaniu narzędzi opracowanych przez analityków z Forrester Research - oszacowanie wartości systemów IT dla przedsiębiorstwa. Następnie wynik może zostać porównany z oceną przeprowadzoną po zakończeniu projektu.

Computerworld był patronem Forum BMC.


TOP 200