Spotkania czwartkowe w ComputerWorld

Z Nowym Rokiem 1994 inaugurujemy Spotkania czwartkowe w ComputerWorld, które mają przyczynić się do lepszej integracji środowiska a zarazem umożliwić w krajowej prasie specjalistycznej prezentację tematów związanych z technikami komputerowymi.

Z Nowym Rokiem 1994 inaugurujemy Spotkania czwartkowe w ComputerWorld, które mają przyczynić się do lepszej integracji środowiska a zarazem umożliwić w krajowej prasie specjalistycznej prezentację tematów związanych z technikami komputerowymi.

Na spotkaniach przedstawiciele różnych firm i instytucji, związanych z technikami komputerowymi, będą wygłaszali na forum redakcyjnym referaty. Teksty referatów opracowane przez Szanownych Prelegentów będziemy publikowali na łamach naszego pisma w stałej rubryce, na prawach artykułu.

Zakres tematyczny referatów będzie bardzo szeroki: od zagadnień biznesu a nawet tematów z okolic informatyki do poważnych problemów technicznych, mogących zainteresować szersze kręgi Czytelników.


TOP 200