Spośród publicznych spółek IT najlepszy rok miała Telekomunikacja Polska S.A.

Spośród notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych firm teleinformatycznych, zgodnie z oczekiwaniami, największe przychody i zysk w 1998 roku odnotowała Telekomunikacja Polska SA. Wyniosły one odpowiednio 10,1 mld zł i 1,1 mld zł.

Spośród notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych firm teleinformatycznych, zgodnie z oczekiwaniami, największe przychody i zysk w 1998 roku odnotowała Telekomunikacja Polska SA. Wyniosły one odpowiednio 10,1 mld zł i 1,1 mld zł.

Największy wzrost w porównaniu z rokiem 1997 odnotował krakowski ComArch, który pojawi się na giełdzie dopiero w pierwszym tygodniu marca. W 1998 roku obroty tej spółki wyniosły 85 mln zł (w porównaniu do 11,6 mln zł rok wcześniej, wzrost o 632%), a zysk netto wyniósł 10,6 mln zł (1,4 mln zł, 657%).

Drugie miejsce pod względem wielkości obrotów miał nowosądecki Optimus (610,3 mln zł), a następnie Prokom Software (316,4 mln zł) i ComputerLand (290,9 mln zł). Najlepszy stosunek zysku netto do przychodów miał Prokom Software 19,6%. Firma zarobiła w roku ubiegłym 61,9 mln zł (najwięcej po Telekomunikacji Polskiej SA).

Już drugi rok z rzędu Optimus nie jest najwiekszą działającą w Polsce firmą informatyczną. Pierwsze miejsce najprawdopodobniej ponownie zajmie przypadnie Hewlett-Packard Polska, który uzyskał w roku ubiegłym przychody w wysokości 237 mln USD (823 mln zł).

Apexim

Rok 1997: przychód 85,4 mln złotych, zysk 4,7 mln złotych

Rok 1998: przychód 97,4 mln złotych, zysk 5,7 mln złotych

Przychód 13,9%, Zysk 35,4%

ComArch

Rok 1997: przychód 11,6 mln złotych, zysk 1,4 mln złotych

Rok 1998: przychód 85 mln złotych, zysk 10,6 mln złotych

Przychód 632%, Zysk 657%

Computer Service Support

Rok 1997: przychód 19,7 mln złotych, zysk 2,2 mln złotych

Rok 1998: przychód 41,7 mln złotych, zysk 5,0 mln złotych

Przychód 111,4%, Zysk 128%

ComputerLand Poland

Rok 1997: przychód 204,0 mln złotych, zysk 11,8 mln złotych

Rok 1998: przychód 290,9 mln złotych, zysk 15,0 mln złotych

Przychód 42,6%, Zysk 27,9%

Karen Notebook

Rok 1997: przychód 68,9 mln złotych, zysk 2,4 mln złotych

Rok 1998: przychód 83,5 mln złotych, zysk 1,6 mln złotych

Przychód 21,1%, Zysk ?52,2%

Optimus SA

Rok 1997: przychód 500,3 mln złotych, zysk 16,5 mln złotych

Rok 1998: przychód 610,3 mln złotych, zysk 30,8 mln złotych

Przychód 21,7%, Zysk 12,3%

Prokom Software SA

Rok 1997: przychód 178,5 mln złotych, zysk 44,0 mln złotych

Rok 1998: przychód 316,4 mln złotych, zysk 61,9 mln złotych

Przychód 76,5%, Zysk 40,5%

Softbank

Rok 1997: przychód 107,2 mln złotych, zysk 12,5 mln złotych

Rok 1998: przychód 230,2 mln złotych, zysk 37,0 mln złotych

Przychód 114,7%, Zysk 194,5%

Szeptel

Rok 1997: przychód 2,7 mln złotych, zysk 0,9 mln złotych

Rok 1998: przychód 3,4 mln złotych, zysk 0,6 mln złotych

Przychód 27,4%, Zysk ?35,2%

Telekomunikacja Polska

Rok 1997: przychód 8,9 mld złotych, zysk 1,2 mld złotych

Rok 1998: przychód 10,1 mld złotych, zysk 1,1 mld złotych

Przychód 13%, Zysk -8%

*) Wartości za 1998 rok oszacowane na podstawie wyników miesięcznych spółek zsumowanych narastająco od stycznia do grudnia. ComArch, Computer Service Support i Karen nie są obecnie notowane na warszawskiej giełdzie. ComArch pojawi się na niej w pierwszym tygodniu marca, dwie pozostałe spółki na w lutym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200