Sposób obliczania punktów

Każdą cechę produktu (a oceniano w sumie siedem cech - konfigurowanie środowiska pracy końcowego użytkownika, ochrona danych, generowanie prostych raportów, generowanie wielotablicowych raportów, narzędzia dla doświadczonych użytkowników, szybkość pracy, dokumentacja) oceniano zgodnie z 6-stopniową skalą.

Każdą cechę produktu (a oceniano w sumie siedem cech - konfigurowanie środowiska pracy końcowego użytkownika, ochrona danych, generowanie prostych raportów, generowanie wielotablicowych raportów, narzędzia dla doświadczonych użytkowników, szybkość pracy, dokumentacja) oceniano zgodnie z 6-stopniową skalą.

Przypisując każdej ocenie odpowiedni współczynnik:

 • ocena niedostateczna (produkt nie spełnia podstawowych wymagań) - współczynnik = 0,0;

 • ocena słaba (produkt sprawuje się miernie) - współczynnik = 0,25;

 • ocena zadowalająca (produkt oferuje podstawowe opcje) - współczynnik = 0,5;

 • ocena dobra (oprócz podstawowych opcji, produkt oferuje też dodatkowe rozwiązania) - współczynnik = 0,625;

 • ocena bardzo dobra (produkt spełnia wszystkie oczekiwania użytkowników i ma istotne zalety) - współczynnik = 0,75;

 • ocena doskonała (produkt wyróżnia się pod każdym względem) - współczynnik = 1,0.

  Tak uzyskane współczynniki pomnożono następnie przez wagi przypisane każdej z kategorii oceny, które odzwierciedlają ważność danej cechy produktu dla użytkownika. Wynik końcowy uzyskano przez podzielenie sumy punktów przez 100 i zaokrąglenie liczby do jednego miejsca po przecinku.

  Waga jest tutaj sprawą umowną i każdy może przypisać określonej kategorii oceny produktu inną wagę. Zależy to od tego, co dla danego użytkownika jest ważniejsze. Dla jednego będzie to np. szybkość pracy produktu, a dla innego łatwość instalowania. W tym przypadku waga przypisana kategorii oceny - szybkość pracy faksu/modemu będzie większa niż waga przypisana kategorii oceny - łatwość instalowania i konstrukcja produktu.

 • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

  TOP 200