Sposób na zatłoczoną magistralę

Nowa architektura wejścia/wyjścia o nazwie InifiniBand ma zmienić sposób, w jaki konstruowane są nowoczesne serwery. To pierwsza magistrala, która umożliwi obsługę różnych rodzajów komunikacji, pozwalając podzielić klasyczne serwery na wiele niezależnych i modułowych komponentów: część procesorową, część sieciową oraz pamięci masowe. Pierwszego praktycznego zastosowania InfiniBand w serwerach intelowskich należy się spodziewać jeszcze w tym roku.

Nowa architektura wejścia/wyjścia o nazwie InifiniBand ma zmienić sposób, w jaki konstruowane są nowoczesne serwery. To pierwsza magistrala, która umożliwi obsługę różnych rodzajów komunikacji, pozwalając podzielić klasyczne serwery na wiele niezależnych i modułowych komponentów: część procesorową, część sieciową oraz pamięci masowe. Pierwszego praktycznego zastosowania InfiniBand w serwerach intelowskich należy się spodziewać jeszcze w tym roku.

InfiniBand jest nową architekturą szyny I/O, która ma zastąpić w konstrukcjach serwerów wykorzystywaną szynę PCI i jej najnowszą wersję PCI-X (Extended PCI). Ma umożliwić zwiększenie przepustowości, ułatwić rozbudowę i projektowanie konstrukcji komputerów. Praktyczna implementacja tego standardu, przede wszystkim w nowych modelach serwerów, nastąpi pod koniec tego roku. Prototypy interfejsów, urządzeń i systemów InfiniBand zaprezentowało podczas wiosennych konferencji IDF (Intel Developer Forum) i NetWorld+Interop ponad 20 znanych firm, m.in. Intel, Adaptec, Agilent Technologies, Compaq Computer, LSI Logic, Emulex i in. Jednocześnie analitycy rynku zauważają, że poziom znajomości zasad działania i świadomość zalet nowej szyny I/O jest wśród specjalistów IT niewielki.

Specyfikacja InfiniBand powstała dzięki zawartemu w końcu 1999 r. porozumieniu między konkurującymi wcześniej grupami producentów, którzy rozwijali niezależnie dwa nowe standardy I/O: Future I/O i Next Generation I/O. Pierwszą wersję nowego standardu opublikowała w październiku ub.r. organizacja InfiniBand Trade Association (IBTA).

Nowa architektura

InfiniBand zapewnia wyższą przepustowość niż PCI. Podstawowe dwukierunkowe łącze wykorzystywane w transmisji InfiniBand składa się z dwóch dedykowanych kanałów komunikacyjnych - po jednym na potrzeby wysyłania i odbioru danych. Początkowo zwiększanie szybkości magistrali InfiniBand sprowadzi się do wzrostu liczby kanałów komunikacyjnych, jakie będą się składać na pojedyncze łącze. Specyfikacja standardu zakłada zastosowanie kabli oferujących jedno, cztery i dwanaście dwukierunkowych linii komunikacyjnych. Jeden kanał ma mieć przepustowość 2,5 Gb/s, co oznacza, że takie łącza, składające się odpowiednio z 2, 8 i 24 kanałów (bo każda linia oferuje po dwa), oferowałyby teoretyczne przepustowość: 5 Gb/s, 20 Gb/s i 60 Gb/s. Ze względu na czas, jaki zajmuje adresowanie i korekcja błędów, eksperci oceniają efektywną przepustowość magistrali InfiniBand na 80% teoretycznie dopuszczanego limitu transmisji. To oznacza, że pojedyncze dwukierunkowe łącze oferuje przepustowość rzędu 500 MB/s (po 250 MB/s w każdym kierunku), a łącze 12-liniowe aż 6 GB/s! Konkurencyjny standard PCI-X oferuje maksymalną przepustowość rzędu 1 GB/s. InfiniBand nie ma więc na razie konkurencji nie tylko w zakresie budowy wewnętrznych magistrali serwerów, lecz także w przypadku interfejsów dla systemów pamięci masowych (SCSI, FC-AL, Serial ATA czy USB).

Zalety nowej architektury wynikają nie tylko z większej przepustowości, ale także z zastosowania nowych zaawansowanych funkcji. Każdy dwukierunkowy kanał InfiniBand może zostać podzielony na kanały wirtualne o określonej przepustowości, w ramach których niezależnie będzie realizowany przepływ danych, korekcja błędów itp. Przykładowo, pojedynczy kanał o przepustowości 2,5 Gb/s (efektywnie 250 MB/s) może być podzielony na pięć kanałów wirtualnych o przepustowości 50 MB/s każdy. InfiniBand definiuje zasady odpowiedniego buforowania informacji po obu stronach takich wirtualnych kanałów w przypadku, gdy urządzenia końcowe komunikują się z magistralą z wykorzystaniem kanałów o różnej przepustowości.


TOP 200