Sposób na zarządzanie serwerami

Intel opracowuje dalsze specyfikacje rozwijające inicjatywę Wired for Management.

Intel opracowuje dalsze specyfikacje rozwijające inicjatywę Wired for Management.

Wired for Management (WFM) to nowa inicjatywa Intela, mająca na celu zredukowanie kosztów utrzymania systemu informatycznego poprzez maksymalne ułatwienie zarządzania poszczególnymi jego komponentami. Intel - pomysłodawca i główny realizator tej idei - już wcześniej opracował specyfikacje dotyczące konstruowania komputerów biurkowych i notebooków spełniających założenia WFM (zestaw kryteriów, które muszą zrealizować producenci sprzętu komputerowego). Obecnie udostępniono także taką specyfikację dla serwerów.

Specyfikacja ta składa się z czterech głównych elementów. Pierwszy z nich to cecha nazwana Instrumentation, która ma ustandaryzować sposób, w jaki aplikacje pracujące na serwerach będą informowane o stanie urządzeń, na których pracują. Według Intela, technologia ta integruje zarówno założenia standardu Desktop Management Interface (DMI) opracowanego przez Desktop Management Task Force (DMTF), jak i znanej, powszechnie stosowanej specyfikacji SNMP zatwierdzonej przez Internet Engineering Task Force (IETF).

Drugim z elementów jest implementacja w nowych komputerach technologii zarządzania energią Advanced Configuration Power Interface (ACPI), która pozwala serwerowi "usypiać" lub też całkowicie wyłączać niektóre nie używane w danej chwili karty rozszerzające i wewnętrzne komponenty bez przerywania pracy innych elementów wewnętrznych. Oprócz tych elementów Intel proponuje dwie inne cechy dla specyfikacji serwerów, które nie są jednak niezbędne do tego, by przyznać mu logo zgodności z WFM. Są to: możliwość zdanego konfigurowania i zdalnego "budzenia", czyli włączania serwera, który jest w danej chwili wyłączony. Cechy te nie są niezbędne, gdyż zazwyczaj serwery włączone są non stop i cecha umożliwiająca zdalne włączenie jest zbędna.

Dokładna specyfikacja Wired for Management dla serwerów znajduje się pod adresem http://www.intel.com/managedpc.


TOP 200