Sposób na pomysły

Deloitte Consulting LLC wraz z firmą Eclipse rozpoczęła pilotażowy projekt aplikacji wspomagającej zbieranie nowych pomysłów, ich rozwijanie i pracę nad nimi.

Deloitte Consulting LLC wraz z firmą Eclipse rozpoczęła pilotażowy projekt aplikacji wspomagającej zbieranie nowych pomysłów, ich rozwijanie i pracę nad nimi.

Narzędzie nazwane roboczo Innovate zainteresowało już NASA, australijską organizację CSIRO i wiele instytucji finansowych. Wkrótce ma rozpocząć się jego sprzedaż w Europie, Stanach Zjednoczonych i Afryce Południowej. Koszt zakupu licencji nowego oprogramowania dla firmy zatrudniającej do 300 osób ma sięgać 57 tys. USD. W Polsce rozwiązania podobnej klasy oferuje m.in. firma konsultingowa Innovatika.


TOP 200