Sposób na niesforne radio

Podstawowe problemy we wdrażaniu dużych sieci WLAN to kłopoty z zarządzaniem oraz słaba kompatybilność urządzeń różnych producentów.

Podstawowe problemy we wdrażaniu dużych sieci WLAN to kłopoty z zarządzaniem oraz słaba kompatybilność urządzeń różnych producentów.

W 2003 r. liczba sprzedanych na świecie bezprzewodowych stacji dostępowych i kart interfejsów WiFi w porównaniu z 2002 r. wzrosła ponad 3-krotnie, sięgając ponad 22 mln sztuk. Ze względu na spadek cen jednostkowych wzrost wartości obrotów nie jest już tak imponujący, ale i tak wyniósł on w 2003 r. aż 140% (ok. 1,7 mld USD). Według przewidywań firmy analitycznej Instat/MDR szybki wzrost sprzedaży w tym segmencie rynku utrzyma się w najbliższych latach, choć tempo wzrostu nie będzie aż tak imponujące. W 2006 r. powinno sprzedać się co najmniej 40 mln sztuk urządzeń WiFi.

Do tego boomu przyczyniły się jednak przede wszystkim małe i średnie firmy oraz użytkownicy indywidualni. Według ocen Meta Group większość korporacji wciąż się zastanawia, czy nadszedł już właściwy czas na implementacje bezprzewodowych sieci LAN - przede wszystkim obserwując ewolucję standardów zabezpieczeń. Zdaniem Meta Group można oczekiwać, że pod koniec tego roku również w tym segmencie rynku zacznie się masowa implementacja WLAN.

Należy podkreślić, że sieci WLAN nie są obecnie mniej bezpieczne niż przewodowy Ethernet, a oferowane przez producentów systemy zabezpieczeń spełniają "korporacyjne" wymagania. Podstawowe problemy hamujące implementację WLAN w dużych firmach są związane z kosztami integracji, mniejszą przepustowością sieci bezprzewodowych, a przede wszystkim brakiem stabilizacji standardów tej technologii, które wciąż dynamicznie ewoluują.

Większość osób odpowiedzialnych za informatykę wie już, jakie są zalety sieci WLAN, ale wciąż jest to wiedza jakościowa. Ilościowe określenie korzyści i zwrotu inwestycji jest znacznie trudniejsze, co oczywiście sprawia problemy z uzasadnieniem inwestycji. Niektóre firmy czekają jeszcze na większe upowszechnienie się technologii WiFi i rozszerzenie liczby publicznych punktów dostępowych. Powszechna dostępność sieci to dla nich wyznacznik sensu zakupu sprzętu bezprzewodowego, np. dla handlowców.

Zarządzanie bez drutów

Pionierzy budujący pierwsze większe sieci WLAN napotykali problemy związane z zarządzaniem tak dużymi sieciami bezprzewodowymi. Z reguły byli zmuszeni do opracowywania własnych narzędzi umożliwiających efektywne monitorowanie i sterowanie takimi systemami. W ciągu ostatniego roku sytuacja jednak zdecydowanie się poprawiła. Na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań przygotowywanych właśnie z myślą o dużych sieciach firmowych.

Warto na przykład zwrócić uwagę na nową generację przełączników wyposażonych w funkcje implementowane dotychczas w stacjach dostępowych WLAN. Zadania przełączników WLAN (wireless switch, WLAN switch) to: centralne zarządzanie dostępem do sieci, uwierzytelnienie użytkowników i urządzeń, wykrywanie urządzeń nieautoryzowanych, a niejednokrotnie także sterowanie parametrami warstwy MAC i medium fizycznego. Centralizacja zasadniczo ułatwia zarządzanie sieciami WLAN - aktualizacja konfiguracji czy przydzielanie dostępu jest wykonywane raz i odnosi skutek natychmiastowy w całej sieci. Zwiększa także funkcjonalność sieci, umożliwiając utrzymanie ciągłości sesji, pomimo przemieszczania się użytkownika.

Przełączniki i stacje dostępowe już oferują lub opracowują m.in. Airespace, Aruba Wireless Networks, Vivato, Symbol Technologies, Nortel Networks, Proxim i Trapeze Networks. Wszystkie pracują w warstwach 2 i 3, a niektóre umożliwiają dodatkowo sterowanie parametrami radiowymi. Niestety, na razie nie ma jeszcze standardu, który zapewniałby współpracę przełączników i stacji radiowych różnych producentów. Dopiero pod koniec ub.r. grupa producentów sprzętu sieciowego przygotowała projekt protokołu LWAPP (Lightweight Access Point Protocol), który ma umożliwić stworzenie standardu komunikacji między przełącznikami WLAN i uproszczonymi stacjami dostępowymi. Standard ten jest obecnie opracowywany przez organizację IETF (w porozumieniu z IEEE), która nadała mu bardziej opisową nazwę CAPWAP (Control and Provisioning of Wireless Access Points - kontrola i sterowanie bezprzewodowymi stacjami dostępowymi). Na opublikowanie nowej specyfikacji trzeba będzie zaczekać jeszcze przynajmniej rok.

Kłopot z dużą siecią

Największe korporacyjne systemy do zarządzania sieciami prawie nie zauważają sieci WLAN. Producenci wyposażają stacje dostępowe WLAN w moduły SNMP umożliwiające zdalne sterowanie i pozyskiwanie informacji o ich stanie przez systemy zarządzania sieciami, ale ich analiza i praktyczne wykorzystanie są trudne. Surowe informacje o zdarzeniach - bez dedykowanych narzędzi analitycznych - to dla administratora tylko kłopot. Dużymi sieciami WLAN można jednak efektywnie zarządzać, co pokazują przykłady Cisco i Microsoftu.

Cisco wykorzystuje wewnętrzną sieć bezprzewodową zawierającą ok. 3 tys. stacji dostępowych. Do zarządzania nią, oprócz standardowych narzędzi tej firmy, są wykorzystywane skrypty i programy narzędziowe opracowane przez administratorów. Dzięki tym usprawnieniom za pomocą jednego polecenia można zaktualizować oprogramowanie lub zmienić konfigurację we wszystkich urządzeniach należących do sieci na całym świecie. Oczywiście, takie zabiegi są na razie możliwe tylko w przypadku homogeniczności sieci.

Sieć Microsoftu jest jeszcze większa niż Cisco - liczy ok. 3,7 tys. stacji dostępowych. Microsoft opracował własne, wewnętrzne narzędzia do zarządzania WLAN i zbudował 3 bazy danych zawierające skrypty do sterowania, informacje o adresach, lokalizacjach i wykorzystywanych przez każdą stację kanałach radiowych. Z doświadczeń Microsoftu wynika, że najczęstszym problemem w dużych sieciach WLAN są zablokowane, nieodpowiadające na komendy administratora stacje dostępowe. Taka sytuacja wymaga zwykle restartu urządzenia, co w przypadku niektórych urządzeń oznacza wyłączenie/włączenie zasilania.

Awarie sprzętowe zdarzają się średnio raz na dwa tygodnie - rocznie firma wymienia 25 urządzeń.

Przykładem oprogramowania do zarządzania dużymi zespołami stacji dostępowych mogą być pakiety oferowane przez WaveLink Wireless. Od standardowych programów zarządzających różnią się one tym, że umożliwiają zdalne konfigurowanie, aktualizację oprogramowania lub praw dostępu dla zespołów wielu stacji wykorzystywanych w różnych jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa.


TOP 200