Sposób na dane

EMC otworzył biuro w Polsce, które ma usprawnić obsługę klientów firmy.

EMC otworzył biuro w Polsce, które ma usprawnić obsługę klientów firmy.

Polska jest pierwszym krajem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w którym EMC Computer Systems otworzył przedstawicielstwo. Dyrektorem EMC Computer Systems Polska został Jan Smólski, poprzednio kierujący polskim oddziałem Compaq Computer.

EMC, jeden z największych dostawców systemów i usług do archiwizacji danych, za pośrednictwem partnerów sprzedaje swoje produkty na naszym rynku już od dwóch lat. utworzono w celu usprawnienia obsługi polskich klientów firmy. Sprzedażą produktów EMC nadal będą się zajmować globalni partnerzy - Hewlett-Packard, NCR, Siemens Nixdorf, Unisys. Firma będzie współpracować z MHM Computer Ltd., dotychczasowym dystrybutorem produktów EMC w Polsce.

Z produktów EMC korzystają m.in. Narodowy Bank Polski, który używa ich do testów związanych z problemem roku 2000, a także Polkomtel w centrum zapasowym na wypadek awarii systemów informatycznych.