Spór między CUA i IBM

W W.Brytanii doszło do sporu między tamtejszym Computer Users Associaton (CUA - Stowarzyszenie Użytkowników Komputerów IBM) a krajowym kierownictwem IBM na tle ... cennika komputerów AS/400.

W W.Brytanii doszło do sporu między tamtejszym Computer Users Associaton (CUA - Stowarzyszenie Użytkowników Komputerów IBM) a krajowym kierownictwem IBM na tle ... cennika komputerów AS/400. CUA skrytykowało decyzję brytyjskich władz IBM, by nie podawać do publicznej wiadomości cennika komputerów tej klasy i kategorycznie zażądało jego opublikowania.

IBM tłumaczy swe stanowisko tym, że użytkownicy i tak nie kupują wspomnianych komputerów po ogłoszonych cenach, jako że otrzymują rabaty. CUA na to, iż jest to rzeczywiście zgodne z prawdą, ale jedynie jeśli chodzi o dużych nabywców, a poza tym uznało dane IBM odnośnie rabatów za przesadzone. Stowarzyszenie użytkowników oświadzyło, że znajomość cen komputerów jest mu niezbędna do długofalowego planowania inwestycji.


TOP 200