Spółka Virgin Mobile zaatakowana przez hakerów

O tych Świętach Bożego Narodzenia polska spółka telekomunikacyjna Virgin Mobile będzie chciała zapewne jak najszybciej zapomnieć. Hakerzy zaatakowali bowiem w zeszłym tygodniu tuż przed tymi świętami jej serwery i wykradli z nich szereg poufnych informacji o klientach korzystających z jej usług.

Mając to na uwadze spółka zaczęła rozsyłać od wczoraj do klientów wiadomości SMS informujące ich o zaistniałej sytuacji oraz zmieściła stosowną informacje o tym zdarzeniu w mediach społecznościowych. I chociaż Virgin stara się zbagatelizować całą sprawę, to wielu użytkowników jej usług ma chyba powody do zaniepokojenia. Poniżej podajemy treść wiadomości rozsyłanej przez spółkę.

Virgin Mobile Polska z przykrością informuje, iż w dniach 18-22.12.2019 roku doszło do ataku hakerskiego na jedną z aplikacji informatycznych naszej Spółki, która umożliwiała dostęp do danych rejestrowych.

Zobacz również:

W wyniku zamierzonego, umyślnego ataku, doszło do nieuprawnionego ujawnienia danych rejestrowych (zbieranych na podst. art. 60 b ustawy prawo telekomunikacyjne) tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL lub numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość części abonentów prepaid Spółki. Dotyczy to 12,5% rejestracji abonentów prepaid dokonanych przez Spółkę.

Atak hakerski nie dotyczy abonentów Virgin Mobile Polska korzystających z oferty abonamentowej, którzy nie dokonywali rejestracji prepaid.

Virgin Mobile Polska niezwłocznie po wykryciu ataku podjęła działania mające na celu zabezpieczenie danych abonentów przed dalszymi atakami, złożyła stosowne zawiadomienie do organu nadzoru zgodnie z RODO, złoży również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Spółka wzmocniła również procedury uniemożliwiające wykorzystanie danych abonentów, które zostały nielegalnie pozyskane (wprowadzenie dodatkowych/ponadstandardowych środków weryfikacji tożsamości), do składania dyspozycji dotyczących umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych z tymi abonentami.

Abonenci, których dane były celem ataku są informowani o zaistniałym incydencie. Spółka podkreśla, iż opisany wyżej incydent jest wynikiem zaplanowanego i umyślnego ataku, oraz że atak dotyczy wyłącznie części abonentów naszej Spółki dokonujących rejestracji prepaid. Podkreślamy, że dane abonentów Spółki są bezpieczne, a Spółka podjęła wszystkie działania wymagane przez RODO. Atakujący nie uzyskał dostępu do baz ani infrastruktury Virgin Mobile Polska, a jedynie do części danych udostępnianych przez pojedynczą aplikację


TOP 200