Spółka GPS debiutuje na parkiecie

Udziałowcy Media Service zostaną strategicznymi inwestorami notowanego na GPW Invar & Biuro System (IBS).

Udziałowcy Media Service zostaną strategicznymi inwestorami notowanego na GPW Invar & Biuro System (IBS).

Firma wyemituje w tym celu od 50 do 70 mln nowych akcji w zamian za 100% akcji Media Service zajmującej się sprzedażą produktów i usług . Po cenie akcji IBS z 31 października wartość transakcji wyniosłaby 80-110 mln zł. Po uzyskaniu aproba-ty przez akcjonariuszy IBS transakcja powinna zostać sfinalizowana jeszcze w 2007 r. Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się najprawdopodobniej w grudniu br. "Poszerzenie działalności o nowe technologie, takie jak nawigacja satelitarna, zdecydowanie zwiększy wartość Grupy I&B System. Stworzy też podstawy do wzrostu wyników finansowych w kolejnych latach, gdyż segment technologii GPS rośnie co roku w tempie dwucyfrowym" - mówi Henryk Kruszek, prezes zarządu IBS.

10 mld euro

ma wynieść wartość europejskiego rynku GPS w 2011 r.

Jak podaje IBS, według szacunków firm analizujących rynek GPS jego wartość ma do 2011 r. wzrosnąć trzykrotnie, osiągając w Europie niemal 10 mld euro. Prognozy dla rynku polskiego są bardziej optymistyczne ze względu na jego dużo niższe nasycenie, a także coraz większą dostępność produktów. "Chcemy wykorzystać ten wzrost. Rozpoczęliśmy rozwój własnej sieci dystrybucji, wprowadziliśmy również urządzenia pod własną marką. Nasz udział w rynku sprzedaży nawigacji powinien wzrosnąć dwukrotnie w ciągu trzech miesięcy. W 2010 r. nasze przychody powinny wynieść ok. 100 mln zł" - zapowiada Piotr Jędrzejewski, prezes zarządu Media Service, który zapewne zostanie prezesem połączonej spółki.

Zarówno IBS, jak i Media Service mają nieruchomości i tereny inwestycyjne, których wartość szacowana jest na ok. 30 mln zł. Ich sprzedaż mogłaby zapewnić źródła finansowania dla planowanych akwizycji spółek działających w branży GPS. "Efektów synergii będziemy poszukiwali m.in. w możliwości wzbogacenia oferty IBS o technologię GPS w budynkach inteligentnych przy monitorowaniu procesów mobilnych czy wykorzystaniu potencjału grupy IBS przy dostosowywaniu aplikacji używanych w urządzeniach GPS" - twierdzą przedstawiciele firmy.


TOP 200