Spółka Akcyjna CSBI

Jeden z trzech największych w Polsce domów software'owych, Computer Systems for Businness International (CSBI), 6 czerwca br. został przekształcony ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Oznacza to, że CSBI przestała być spółką prawa cywilnego, a stała się spółką prawa handlowego.

Jeden z trzech największych w Polsce domów software'owych, Computer Systems for Businness International (CSBI), 6 czerwca br. został przekształcony ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Oznacza to, że CSBI przestała być spółką prawa cywilnego, a stała się spółką prawa handlowego.

Kapitał akcyjny spółki CSBI wynosi 10 mld zł, a jej obroty w ub.r. przekroczyły 100 mld zł. Firma ta, jak dotąd, ma na swoim koncie ok. 500 instalacji systemów komputerowych, głównie w bankach (Zintegrowany System Bankier), a także w przemyśle, handlu i usługach (Zintegrowany System Zarządzania Promis). CSBI jest jedynym w Polsce dystrybutorem sprzętu komputerowego firmy Sun Microsystems.

W tym roku CSBI, jako jedna z niewielu na polskim rynku, zaprezentowała system komputerowy executive information - System Monitorowania Sytuacji Banku "Monitor".

Zdaniem prezesa CSBI, Romana Dolczewskiego, polskie spółki są w stanie tworzyć systemy konkurencyjne dla podobnych rozwiązań zachodnich. Jednak proces powstawania programów, zwłaszcza profesjonalnych i dedykowanych dla określonych dziedzin, jest w początkowej fazie bardzo kapitałochłonnny. Forma spółki akcyjnej może ułatwić firmom o ugruntowanej pozycji na rynku uzyskanie nowych źródeł do finansowania tego typu przedsięwzięć.


TOP 200