Społeczne skutki komputeryzacji

Proszę Panstwa,

Proszę Panstwa

przy okazji jednego z badań opinii publicznej mam sposobność dołączenia tam pytań, związanych ze społecznymi skutkami komputeryzacji w Polsce. Sondaż będzie prowadzony na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej, a więc będzie to zgłębianie opinii PRZECIĘTNEGO OBYWATELA, a nie specjalisty od komputera. Możliwe jest jednak zawężenie próby do mieszkańców miast i ludzi młodych, którzy statystycznie częściej narażeni są na kontakt z komputerem.

Chcę z tej okazji skorzystać i zamierzam sformułować kilka pytań w trzech następujących grupach:

sposób użytkowania komputerów - ich faktyczne wykorzystanie;

komputery a instytucje społeczne;

potoczne wyobrażenia o komputerach i ich zastosowaniach.

Interesuje mnie szczególnie obecność komputera w szeroko pojętej kulturze, a więc mity związane z komputerem, przejawy tego, co w antropologii określa się jako kult cargo (znane chyba Państwu przykłady budowy przez ludność tubylczą samolotów ze słomy po kontakcie z cywilizacją techniczną, a u nas - pozowanie do wywiadów telewizyjnych na tle komputera), przejawy uzależnienia od komputera (gry itp.) Jeśli ktoś z Państwa uważa że warto przy tej okazji zbadać jakiś istotny problem związany z komputeryzacją, proszę o kontakt.

Piotr Wiench

Zakład Teorii Kultury

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

ul. Nowy Świat 72, PL-00-330 Warszawa

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200