Spółdzielcze rozwiązania

Krakowski Softnet na przełomie 1999/2000 r. dokona migracji rozwiązania BankNet na nową platformę.

Krakowski Softnet na przełomie 1999/2000 r. dokona migracji rozwiązania BankNet na nową platformę.

W tym roku Softnet zakończy prace nad nową wersją systemu bankowego - BankNet. Główna zmiana polega na napisaniu tej wersji z wykorzystaniem narzędzi Oracle'a. System będzie także korzystał z platformy bazodanowej tej firmy, a nie - jak dotychczas - baz danych dbf. Oferowanie produktów na wyższym poziomie technologicznym ma umożliwić krakowskiemu producentowi konkurowanie z firmami oferującymi rozwiązania dla dużych banków komercyjnych.

W ciągu kilku najbliższych miesięcy firma zamierza także podpisać pierwszy kontrakt na sprzedaż scentralizowanej wersji systemu BankNet, pracującej na platformie AS/400.

Ze względów - jak twierdzi Zbigniew Kwater, prezes Softnetu - "historycznych zaszłości" głównymi klientami krakowskiej firmy są dzisiaj banki spółdzielcze. Softnet nie widzi na razie zagrożenia swojej pozycji na tym rynku ze strony takich potentatów, jak Softbank (mimo przejęcia przez niego dwóch firm działających na rynku bankowości spółdzielczej - przyp. autora).

"Działamy w sektorze banków małych i średnich, oferując im dobry produkt. Nasi klienci są w pewien sposób ograniczeni możliwościami finansowymi. Nie będą więc stanowić łakomych ÇkąskówČ dla firm informatycznych, zajmujących się wdrożeniami drogich systemów bankowych w dużych bankach komercyjnych" - mówi Zbigniew Kwater. Najważniejszy produkt firmy Softnet - BankNet - działa głównie w sieciach NetWare Novella.

BankNet doczekał się ok. 200 instalacji w dużych bankach spółdzielczych, takich jak Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, i bankach komercyjnych np. Banku Komunalnym SA w Gdyni. Rozwiązanie to przeznaczone jest zarówno dla banków jedno-, jak i wielooddziałowych. Największa instalacja składa się z ok. 100 stanowisk pracujących w sieci rozległej. System BankNet '97 jako pierwszy otrzymał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w zakresie zgodności z ustawą o rachunkowości i innymi zarządzeniami prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Home banking dla mniejszych

Drugim produktem Softnetu jest HomeNet przeznaczony do zdalnej obsługi rachunku przez klienta banku. Za jego pośrednictwem może on m.in. sprawdzić stan konta i złożyć zlecenie przelewu. "To nieprawda, że z rozwiązań typu home banking korzystają głównie klienci wielkich banków komercyjnych. W naszym sektorze - mniejszych banków, przede wszystkim spółdzielczych - także notujemy zwiększone zainteresowanie tego typu usługami. System HomeNet został zainstalowany m.in. w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie" - mówi Zbigniew Kwater.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy Softnet zamierza zwiększyć zatrudnienie ponad trzykrotnie (do 100 osób). "Plany tak dużego zwiększenia liczby pracowników są związane ze wzrostem zamówień na nasze rozwiązania. Co roku liczba instalacji naszych systemów zwiększa się o 30-40" - mówi prezes Softnetu.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200