Spokojna starość

Niecałe pół roku mają towarzystwa emerytalne, by kupić i wdrożyć systemy informatyczne.

Niecałe pół roku mają towarzystwa emerytalne, by kupić i wdrożyć systemy informatyczne.

Powstające obecnie Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) stwarzają duży rynek dla firm, które zajmą się w przyszłym roku ich promocją. Stanowią jednak również nie lada gratkę dla producentów systemów informatycznych. Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (UNFE) dopiero w ubiegłym tygodniu przyznał pierwsze sześć zezwoleń na utworzenie powszechnych towarzystw emerytalnych, jednak proces wyboru odpowiednich systemów informatycznych trwa już od kilku miesięcy, a ich zakup staje się coraz bardziej pilną sprawą. Od 1 marca 1999 r. zaczną one bowiem zawierać pierwsze umowy ze swoimi przyszłymi członkami.

Trudny początek

Do września 1999 r. kilkunastomilionowa rzesza Polaków będzie podzielona między działające na tym rynku firmy. Liczba członków każdego z funduszy, których ma być ok. 15-20, szacowana jest na kilkaset tys. osób. Z tego też względu zakupione przez PTE systemy powinny sprostać nasileniu działań związanych z wprowadzaniem danych o klientach i otwieraniem ich rachunków. Są to więc systemy porównywalne z tymi, które użytkują banki.

Zdaniem przedstawicieli PTE tworzonego przez Nationale-Nederlanden wspólnie z Bankiem Śląskim SA, jeśli z początkiem marca przyszłego roku, za pomocą systemów tych mają być zawierane umowy, a jednocześnie księgowane, napływające od kwietnia 1999 r. pierwsze składki, to już w styczniu powinny być przeprowadzone testy aplikacji. Wtedy też rozpoczną się szkolenia pracowników towarzystw emerytalnych, którzy mają z nich korzystać. Pewnym utrudnieniem w zakończeniu projektów informatycznych, jak przyznają przedstawiciele funduszy, może być brak pewnych szczegółowych regulacji prawnych, które są dopiero opracowywane.

Kontrola informatyki

Podstawowe wymogi funkcjonalne systemów dla powszechnych towarzystw emerytalnych ustala ustawa dotycząca II filaru ubezpieczeń społecznych. Dotyczą one m.in. niezawodności przetwarzania danych, zapewnienia bezpieczeństwa ich wprowadzania i przechowywania oraz wymiany danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Spełnienie tych wymogów, kontrolowane przez UNFE, jest jednym z warunków przyznania licencji na działalność. Oprócz funduszy emerytalnych, w ramach II filaru reformy ubezpieczeń społecznych powstaną także dwie inne instytucje: agent transferowy i bank-depozytariusz. PTE zobowiązane jest korzystać jedynie z usług drugiej z tych instytucji. Zgodnie z ustawą, PTE i bank-depozytariusz muszą prowadzić tzw. zdublowaną księgowość. Tak więc ich systemy muszą być ze sobą zgodne, aby ułatwić wymianę danych między nimi.

Ustawa nie zobowiązuje natomiast PTE do korzystania z usług agenta transferowego. Zakres, w jakim poszczególne fundusze będą korzystać z usług tej firmy, może być różny. Część PTE może ograniczyć się jedynie do oddania w outsourcing wprowadzania danych. W innym przypadku agent zająłby się całością prac, włącznie z archiwizacją danych, prowadzeniem rejestru członków i monitorowaniem agentów. Zdaniem firm oferujących tego typu rozwiązania na polskim rynku, PTE zwrócą szczególną uwagę na monitorowanie kanału dystrybucji poprzez kontrolowanie pracy agentów. Umożliwić mają to raporty uzyskiwane z systemów informatycznych.

Oferta niektórych producentów dla firm mających obsługiwać II filar ubezpieczeń społecznych

ComArch - system EFOS przeznaczony dla funduszy emerytalnych i banków-depozytariuszy, oparty na systemie Orlando, wykorzystywanym do obsługi papierów wartościowych i księgowości finansowej.

Grupa ComputerLand - Elba CSB i CSBI prowadzą, niezależnie od siebie, prace nad stworzeniem oprogramowania dla firm obsługujących drugi filar ubezpieczeń.

Hector - firma przygotowuje własny system do obsługi agentów transferowych.

IBM Polska - firma, do obsługi funduszy emerytalnych działających w ramach II filaru ubezpieczeń, lokalizuje system producenta zachodniego, który będzie sprzedawany w Polsce pod marką IBM. Jako platformę sprzętową wybrano serwer AS/400. Ponadto przygotowywane są rozwiązania dodatkowe dla call center i systemów skanowania i archiwizacji dokumentów.

Prokom Software - na bazie swojego systemu Promak, przeznaczonego dla biur maklerskich, firma stworzyła aplikacje Promak Portfel (dla funduszy emerytlanych i banków-depozytariuszy), Promak Powiernik (dla banków-depozytariuszy) i Promak Agent (dla agentów transferowych).

Softbank - wraz z BIG Bank Gdańskim SA i holenderskim Eureco BV firma utworzyła Besta Sp. z o.o., która zajmie się m.in. świadczeniem usług administracyjnych, w tym informatycznych, na rzecz funduszy i towarzystw emerytalnych.

Unisys Polska Sp. z o.o. - firma zamierza otworzyć biuro agenta transferowego, które na zasadach outsourcingu będzie oferować usługi administracyjne na rzecz Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE), w tym archiwizację danych i prowadzenie rejestru członków PTE. Jako system informatyczny firma lokalizuje własne oprogramowanie Unisure.


TOP 200