Spojrzeć w głąb

Internet może być polem wdrażania nowych rozwiązań w zakresie interfejsu użytkownika.

Internet może być polem wdrażania nowych rozwiązań w zakresie interfejsu użytkownika.

Jedną z legend informatycznego świata stała się anegdotyczna już dzisiaj nieumiejętność firmy Xerox do zdyskontowania osiągnięć swojego działu badawczo-rozwojowego. Zatrudnieni w nim w latach 70. naukowcy opracowali technologie, które legły u podstawy sukcesu największych firm komputerowych - m.in. Apple i Microsoftu. Zaś ówczesny zarząd Xeroxa nie uznał prototypowego graficznego interfejsu użytkownika za obiekt godny uwagi.

Ośrodek badawczy Xeroxa Palo Alto Research Center nie chce powtórzyć tego błędu. Zdaniem jego szefów, korzyść może przynieść jedynie w miarę szybkie przekształcanie wyników prac naukowców w konkretne produkty rynkowe. W celu realizacji tej wizji Xerox utworzył 9 niezależnych firm, które starają się wprowadzić na rynek rozwiązania oparte na nowych technologiach - dotyczące m.in. drukowania i kopiowania, bezpieczeństwa systemów komputerowych czy oprogramowania służącego do zarządzania dokumentami.

Jedną z takich firm jest powstała na początku tego roku InXight, wytwarzająca oprogramowanie przeznaczone przede wszystkim dla użytkowników Internetu i sieci intranetowych. Pozwala ono na sprawne przeszukiwanie złożonych zbiorów informacyjnych. Oferta firmy jest skierowana do serwisów wyszukiwawczych (jednym z pierwszych klientów był serwis Infoseek), jak i użytkowników sieci globalnej. Dla nich przeznaczona jest trójwymiarowa przeglądarka, nazwana hiperbolicznym drzewem. Dzięki niej zawartość danego serwera WWW może zostać przedstawiona w postaci trójwymiarowej struktury, którą można manipulować, głównie poprzez obroty, zmieniając położenie poszczególnych jej fragmentów. Są to jedynie dwa produkty z rodziny VizControl, której pełna oferta rynkowa ma pojawić się jeszcze w tym roku. W jej skład ma wejść program TableLens, służący do obrazowania dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Celem naukowców, pracujących nad technologią wykorzystywaną przez InXight, jest zastosowanie naturalnych zdolności percepcyjnych człowieka - jego umiejętności manipulowania trójwymiarowymi obrazami, co ma ułatwiać posługiwanie się dużymi zasobami informacyjnymi i wynajdywaniem związków między danymi.


TOP 200