Spójna korporacyjna wizja

Z Maciejem Wiśniewskim, prezesem polskiego oddziału Fujitsu Technology Solutions, rozmawia Wanda Żółcińska.

Jakie są założenia strategiczne Fujitsu w nowym roku finansowym? Czy możemy się spodziewać przełomowych zmian?

Fujitsu kontynuuje politykę i strategię przyjętą już w zeszłym roku. Oferta produktowa jest rozszerzana poza klasyczną ofertę urządzeń dostępowych, serwerów i rozwiązań storage’owych, np. o technologie biometryczne. Pracujemy z partnerami nad stworzeniem nowych produktów na bazie naszych urządzeń. W ofercie są także rozwiązania wspomagające archiwizację dokumentów zgodnie z wymogami UE. Trzecia grupa to rozwiązania wspierające użytkowników SAP.

W samym Fujitsu nastąpiła ważna organizacyjna zmiana - nasza firma stała się częścią globalnej organizacji. Fujitsu w różnych częściach świata funkcjonuje - choćby z punktu widzenia prawnego - jako różne spółki. Teraz, niezależnie od regionu geograficznego i statusu prawnego czy historii spółek, firma będzie działała w sposób zunifikowany. To daje nam możliwość korzystania ze światowych doświadczeń i angażowania się w międzynarodowe projekty. Zarządzanie wybranymi kompetencjami produktowymi będzie scentralizowane. Ta struktura właśnie się krystalizuje. Zmienia się także kultura firmy, jesteśmy koncernem globalnym.

Czy na rynek polski będą skierowane specjalnie dostosowane produkty?Produkty będą adaptowane do potrzeb polskiego rynku. W tej chwili pracujemy nad ofertą rozwiązań biometrycznych, dla których widzimy dość szerokie spektrum odbiorców. Na przykład Fujitsu w Turcji zaimplementowało rozwiązania dla całego sektora ochrony zdrowia. Rozwiązanie Palm Secure przez wiele lat było wykorzystywane w Japonii teraz wychodzi do reszty świata i mam nadzieję, że znajdzie licznych odbiorców w Polsce.

Centrum shared services w Łodzi obsługuje nie tylko polskich klientów. Jakie są plany rozwoju?Ośrodek w Łodzi rozwija się prężnie, w ciągu 18 miesięcy zamierzamy potroić zatrudnienie. Pełni rolę ośrodka usługowego dla klientów na całym świecie

Jak ocenia Pan rynek IT w Polsce i globalnie? Czy widać kryzys?Rośnie zatrudnienie w naszym kraju i jest to efekt m.in. kryzysu na świecie - Polska wciąż jest w stosunku do Zachodu krajem o niskich kosztach. W gospodarce kryzys często wymusza racjonalne zachowania. Współczesny rynek jest wyzwaniem, szczególnie w obszarach związanych z produktami, toczy się ostra walka konkurencyjna i nie spodziewam zmiany w najbliższym czasie. Ale liczę na to, że nawet w mało konkurencyjnych liniach produktowych mamy wyróżniki, które w obliczu trudnej sytuacji makroekonomicznej przyniosą nam przewagę. Nasze produkty są ekologiczne, energooszczędne, przynoszą oszczędności. Klienci coraz bardziej świadomie podejmują decyzje uwzględniające nie tylko cenę rozwiązania, ale także koszt zużywanej energii elektrycznej.

Kładą Państwo duży nacisk na kwestie ochrony środowiska i ekologicznych rozwiązań. Czy polski rynek jest już wystarczająco dojrzały, żeby to docenić?

Polski rynek dojrzewa do takiej świadomości, coraz więcej osób zwraca na to uwagę. Z drugiej strony nie mamy jeszcze problemów związanych z dostępem do energii (takich, jakie mają np. centra przetwarzania danych w Londynie). Zdaję sobie sprawę, że trzeba wykonać pracę uświadamiającą klientów, pokazać im, jak istotny wpływ na biznes i koszty mogą mieć ekologiczne parametry produktów IT. Spotykamy się z klientami, pokazujemy, że opłaca się wybierać energooszczędne rozwiązania.

Urządzenia mobilne to temat coraz ważniejszy dla szefów IT w polskich firmach. Fujitsu intensywnie rozwija ten sektor produktów i związanych z nimi usług. Czy firmy poszukują kompleksowych rozwiązań?

Mamy dużą gamę rozwiązań dostępowych, które wpisują się w trend Bring Your Own Device. Świadczymy też kompleksowe usługi, możemy zaoferować naszym klientom rozwiązania w chmurze publicznej lub prywatnej.

Aby ułatwić naszym klientom wydajne i efektywne zarządzanie kontraktami serwisowymi w heterogenicznej infrastrukturze IT, oferujemy usługę Managed Maintenance. W ramach tej usługi Fujitsu oferuje zarówno SPOC (Single Point of Contact), jak i SPOR (Single Point of Responsibility) dla całej infrastruktury IT. Oferta Managed Maintenance nie dotyczy tylko gamy produktów Fujitsu, możemy świadczyć tego typu usługi, bazując na produktach stron trzecich. Jest to uniwersalne i unikalne rozwiązanie, świadczone przez firmę globalnie.

Podpisujemy globalnie duże umowy - np. z liniami lotniczymi Lufthansa Fujitsu podpisało wieloletni kontrakt obejmujący wszystkie ośrodki Linii na całym świecie, w tym także usługi maintenance dla oddziału w Krakowie i Warszawie. Usługi te w dużej mierze świadczone są przez ośrodek łódzki - jest to centrum wsparcia telefonicznego (SPOC), które rozdysponowuje zadania dla inżynierów w różnych krajach.

Jak wygląda gotowość polskich firm, rynku, na cloud computing? Czy organizacje powoli się przekonują do tego modelu?

Cloud computing jest już na etapie funkcjonowania, przestało być hasłem marketingowym. Coraz ważniejsze dla odbiorców jest pytanie o bezpieczeństwo tego modelu. Kolejnym elementem, który wpływa na decyzję, jest potencjalna zmiana roli szefa IT w firmie. Rośnie zainteresowanie i zaufanie do tego modelu, przekonuje się do niego nawet konserwatywny sektor publiczny, ale rynek jest jeszcze daleki od nasycenia.

Dziękuję za rozmowę.


TOP 200