Spisek pięciu

Compaq, Microsoft, Santa Cruz Operation, Novell i Banyan podpisały szerokie porozumienie integracyjne, dotyczące wymiany informacji o prototypowych rozwiązaniach technicznych opracowanych w ramach prac badawczo- rozwojowych.

Compaq, Microsoft, Santa Cruz Operation, Novell i Banyan podpisały szerokie porozumienie integracyjne, dotyczące wymiany informacji o prototypowych rozwiązaniach technicznych opracowanych w ramach prac badawczo- rozwojowych. Porozumienie ma na celu osiągnięcie całkowitej zgodności produktów tych firm. Nowe wersje sprzętu i oprogramowania będą wchodziły na rynek po pełnym przetestowaniu w laboratoriach całej piątki, w ramach podprogramu Tested Reference Platform Configurations. Celem innego podprogramu - Joint Product Development - jest opracowanie wspólnymi siłami nowych koncepcji i standardów dla systemów mikrokomputerowych. Zakres badań jest otoczony tajemnicą, ale wiele się oczekuje po połączeniu serwerów Compaqa z systemami sieciowym Novella, Unixem Santa Cruz i dyskami matrycowymi. Accredited Systems Engineer Program ma doprowadzić do tego, by dealerzy każdego z sygnatariuszy porozumienia mogli udzielić klientowi wszechstronnej pomocy w zakresie sprzętu i software'u bez wskazywania palcem na kolegę. Pełna współpraca ma obejmować także wdrażanie systemów u klienta i wsparcie techniczne dealerów.


TOP 200