Spis z natury

Netia uruchomiła system paszportyzacji sieci, zbudowany za pomocą narzędzi firmy GE SmallWorld.

Netia uruchomiła system paszportyzacji sieci, zbudowany za pomocą narzędzi firmy GE SmallWorld.

Netia zakończyła pierwszy etap prac nad systemem inwentaryzacji sieci. Pracownicy różnych działów uzyskali łatwy dostęp do informacji na temat fizycznej i logicznej architektury sieci telekomunikacyjnej. System umożliwia m.in. bieżące dokumentowanie wszelkich zmian w fizycznej i logicznej archi- tekturze sieci, analizy pojemnoś-ci na wybranych odcinkach. Wspomaga też planowanie jej rozbudowy. Informacja o sieci jest dostępna zarówno w formie tekstowej, jak i map cyfrowych, dlatego grono użytkowników systemu może być bardzo szerokie. W Netii korzystają z niego nie tylko służby techniczne, ale też dział marketingu i pracownicy infolinii.

Wszystko w bazie

Przygotowania do budowy systemu inwentaryzacji sieci Netgraph rozpoczęły się w Netii przed ok. trzema laty. Konkurentami oprogramowania GE Small-World były rozwiązania prawie wszystkich liczących się dostawców. Po wstępnych prezentacjach dostawców, specjaliści z Netii nie byli w pełni zadowoleni z żadnego rozwiązania. Ówczesna wersja oprogramowania SmallWorld miała jednak cechy, których systemy konkurencyjne nie miały, a w większości nie mają do dziś. "Inne systemy musiały współpracować z zewnętrznym oprogramowaniem GIS, w których grafika jest opisywana w oddzielnych plikach. Tymczasem SmallWorld przechowywał wszystkie dane w jednej bazie - to bardzo ważne z punktu widzenia wydajności i kosztów utrzymania systemu. Byliśmy też pod wrażeniem prostego, lecz bardzo bogatego w funkcje GIS, obiektowego języka programowania Magik" - tłumaczy Jacek Szczepański, analityk systemów biznesowych w Departamencie Informatyki w Netii Telekom SA w Warszawie.

W momencie wybierania rozwiązania SmallWorld nie miał w Polsce ani referencji, ani dystrybutorów. Stworzenie systemu zlecono irlandzkiej firmie FMW, która przeprowadziła kilka wdrożeń w różnych częściach świata. Mimo to po roku od rozpoczęcia projektu okazało się, że jego zakończenie w terminie nie będzie możliwe. Fiaskiem zakończyły się także próby renegocjacji kontraktu. "Zaczęliśmy się nawet zastanawiać nad samodzielnym dokończeniem projektu" - wspomina Jacek Szczepański. Ostatecznie rozwój systemu zlecono warszawskiej firmie Globema sp. z o.o. Przejęła ona od FMW kod i dokumentację systemu Netgraph i rozwija go do tej pory. Globema jest obecnie jedynym przedstawicielem GE SmallWorld w Polsce.

Ewidencja i planowanie

Podstawową funkcją systemu Netgraph jest inwentaryzacja zasobów sieci. Dzieli się je na wewnętrzne i zewnętrzne. Do najważniejszych zasobów zewnętrznych należą: terenowe moduły centralowe (RSU - Remote Switching Unit), szafy krosownicze (CCC - Cross-Connected Cabinet), szafki dystrybucyjne (DP - Distribution Point) oraz linie fizyczne. W systemie widoczne są też centralki abonenckie (PABX, GPABX). Każdemu obiektowi przypisana jest lista atrybutów, obejmująca dane podstawowe, takie jak symbol, numer ewidencyjny, urządzenia w stosunku do niego nadrzędne i podrzędne.

Elastyczne środowisko

Oprogramowanie SmallWorld istnieje na rynku ponad 10 lat. Powstało w ramach projektu akademickiego na uniwersytecie w Cambridge. Z biegiem czasu uczestnicy projektu założyli firmę, którą w ub.r. kupił General Electric. Firma oferuje zarówno środowisko do budowy aplikacji, jak i gotowe, specjalizowane pakiety dla firm utrzymujących różnego rodzaju sieci, np. telekomunikacyjnych czy energetycznych.

W skład pakietu wchodzi specjalizowana baza danych SmallWorld, w której są przechowywane zarówno dane tekstowe, jak i mapy cyfrowe. Baza jest wyposażona w język o nazwie Magik, którego architekturę, funkcje i metody stworzono z myślą o zastosowaniach GIS. Całości dopełnia oprogramowanie do modelowania obiektów (CASE) i środowisko do szybkiego tworzenia aplikacji. Aplikacje współpracujące z bazą SmallWorld można tworzyć także za pomocą innych języków programowania, np. C++ i Visual Basic. Aplikacje napisane w języku Magik współpracują poprzez dedykowany sterownik z bazą Oracle i innymi bazami za pośrednictwem ODBC. Aplikacje SmallWorld działają w trybie klient/serwer. Istnieje jednak możliwość wyboru grubego bądź cienkiego klienta. SmallWorld umożliwia bieżące zapisywanie informacji w bazie danych tylko przez jednego użytkownika. W pracy z wieloma użytkownikami system tworzy na serwerze dla każdego użytkownika oddzielne kopie używanych fragmentów bazy. Po zakończeniu pracy zmiany są zapisywane kolejno w bazie głównej. Baza SmallWorld działa na platformach: Unix, Linux i Windows NT 4.0.

System przechowuje wiele danych użytkowych. W przypadku szafy będą to m.in. liczby wszystkich łączy i łączy zajętych, zarezerwowanych, wolnych czy uszkodzonych, a także charakterystyka łączy, np. analogowe, ISDN, dzierżawione itp. W bazie Netgraph odwzorowano kilkadziesiąt tysięcy urządzeń, kilka tysięcy radiolinii i ok. 500 tys. miedzianych linii abonenckich, z czego ponad 300 tys. to linie aktywowane. Baza danych zawiera także kilka tysięcy map rastrowych, przez co jej objętość sięga kilku gigabajtów. "Mimo to system działa nadzwyczaj wydajnie" - twierdzi Jacek Szczepański. W formularzu ewidencyjnym można umieścić współrzędne geograficzne obiektu. Netgraph pozwala nanosić dane GIS z klawiatury lub za pomocą myszy, poprzez wskazanie lokalizacji na mapie. System przyjmuje dane geograficzne w dowolnym układzie odniesienia, a następnie automatycznie przekształca je do układu 92, przyjętego jako podstawowy.

Netgraph wyposażono w moduł raportowania. Najczęściej korzysta z niego dział marketingu, ponieważ umożliwia on "odpytywanie" systemu Netgraph na temat zasięgu działania poszczególnych urządzeń. W praktyce funkcja ta służy do takiego prowadzenia rozbudowy sieci, aby objęła ona zasięgiem jak największą liczbę użytkowników biznesowych.

Rozwiązanie zbudowane z wykorzystaniem narzędzia SmallWorld ma interfejsy programistyczne (API), umożliwiające uruchamianie jego funkcji przez inne aplikacje. Funkcja ta jest bardzo cenna dla pracow- ników Netii, gdyż umożliwia edycję danych ewidencyjnych z poziomu modułu współpracy z klientami systemu billingowego FROST, używanego przez pracowników infolinii. "To właśnie dzięki temu, dzwoniąc do Netii, można natychmiast sprawdzić, czy pod danym adresem istnieje możliwość zestawienia łączy. W ten sam sposób można zarezerwować łącza, zmienić ich typ czy przenieść prawa do ich wykorzystania na inną osobę lub firmę" - podkreśla Jacek Szczepański.

Netia planuje ewidencjonowanie zasobów swojej sieci światłowodowej przez system Model.IT, oparty na tej samej technologii i oferowany jako gotowe rozwiązanie przez GE SmallWorld.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200