Spis internautów

Na świecie jest już 100 mln internautów. Dziewięćdziesiąt procent z nich to mieszkańcy zaledwie 15 państw.

Na świecie jest już 100 mln internautów. Dziewięćdziesiąt procent z nich to mieszkańcy zaledwie 15 państw.

Najnowsze badania, przeprowadzone przez firmę Computer Industry Almanac (http://www.c-i-a.com ), wykazują, że większość użytkowników Internetu to nadal obywatele USA, ale ich odsetek wśród wszystkich internautów stale zmniejsza się. Obecnie wynosi on 54% (wobec 80% w roku 1991). Prawie wszyscy użytkownicy Internetu pochodzą z zaledwie kilkunastu najbardziej rozwiniętych państw. Graniczną liczbę 1 miliona użytkowników przekroczyło tylko 11 państw - wśród nich (poza USA i Japonią) są to wyłącznie kraje europejskie. W tym roku powinny do nich dołączyć Brazylia, Korea i prawdopodobnie RPA.

Badania przeprowadzone przez Computer Industry Almanac objęły także Polskę. Według szacunków, w których zestawiono wiele parametrów (np. liczbę hostów internetowych, liczbę komputerów na 1000 mieszkańców, ogólne parametry makroekonomiczne), w naszym kraju jest obecnie ponad 400 tys. użytkowników Internetu. W roku 2000 liczba ta ma wzrosnąć do 2,6 mln osób.


TOP 200