Spięli się

Zgodnie z oczekiwaniami walne zgromadzenia akcjonariuszy i udziałowców spółek Telmax i Spin zatwierdziły plany połączenia. Umowa między zarządami firm została zawarta 8 czerwca br.

Zgodnie z oczekiwaniami walne zgromadzenia akcjonariuszy i udziałowców spółek Telmax i Spin zatwierdziły plany połączenia. Umowa między zarządami firm została zawarta 8 czerwca br.

Nowa firma będzie nosić nazwę SPIN SA. Będzie jedną z największych spółek informatycznych notowanych na giełdzie (na GPW notowany jest Temax). Na przełomie października i listopada br. nowa spółka zaoferuje inwestorom od 0,5 mln do 1,2 mln nowych akcji. Wartość emisji jest szacowana na 12 mln zł.

Nowi akcjonariusze SPINU

Spięli się

Akcjonariusze firmy SPIN

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie majątku firmy Spin (należącej do Prokom Software) na Telmax. W zamian za to udziałowcy Spinu otrzymają 4,3 mln akcji Telmaxu. Po zakończeniu transakcji udziałowcy Spinu będą posiadać ok. 80% akcji nowej spółki. Największym akcjonariuszem będzie Prokom. Do rady nadzorczej przyszłego Spinu wybrano już przedstawicieli gdyńskiej spółki. Znajdą się w niej m.in. Beata Stelmach i Dariusz Górka.

"SPIN chce zostać jednym z największych graczy na polskim rynku informatycznym" - zapowiada Zbigniew Kuliński, prezes Telmaxu. "Naszym celem jest, aby po połączeniu nowa spółka stała się wiodącym podmiotem w Grupie Prokom Software obsługującym sektory telekomunikacji oraz usług komunalnych i energetyki, a także sektor finansowy i usług medycznych. Te właśnie dziedziny gospodarki powinny odnotować dynamiczny wzrost w wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej" - mówi Michał Górski, wiceprezes Spinu.

Połączony billing

Obie firmy działają m.in. na rynku systemów billingowych. Z pomocą rozwiązań Spinu i Telmaxu obsługiwanych jest ponad 15 mln klientów, m.in. Telekomunikacji Polskiej, gdzie pracuje system Serat 2 Spinu. Bydgoski Telmax specjalizuje się w systemach IT dla sektora komunalnego. Dzięki przejętym niedawno spółkom Galkom i Informa, Telmax odgrywa także znaczącą rolę na rynku rozwiązań billingowych dla spółek dystrybucyjnych.

Katowicki Spin zajmuje się również sprzedażą systemów medycznych. Wśród klientów są m.in. szpitale, oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W sektorze energetycznym SPIN oferuje m.in. systemy rozliczania wielkiego i drobnego odbioru energii.


TOP 200