Specyfikacja transakcyjna Web services

Pięciu dostawców technologii middleware opublikowało zestaw zaleceń technologicznych, które mają być przydatne w aranżacji transakcji online używających Web services.

Firmy Sun, Oracle, Fujitsu Software , Iona Technologies i Arjuna Technologies opublikowały specyfikacje Web Services Composite Applications Framework (WS-CAF), przeznaczoną do rozwiązania problemu, jaki pojawia się w sytuacjach, gdy grupa Web services jest w różnych kombinacjach używana do kompletowaniem transakcji lub współdzielenia informacji.

Planowane jest przedłożenie specyfikacji WS-CAF przemysłowej grupie standaryzacyjnej i udostępnianie jej bezpłatnie, co ma umożliwić jej szerokie stosowanie. Inicjatywie brak jest na razie wsparcia ze strony głównych graczy w obszarze Web services – IBM, BEA Systems i Microsoftu – którzy nie są członkami porozumienia.

Zobacz również:

  • Trwają prace nad stworzeniem kosmicznego standardu będącego kalką USB

Web services używają standardowych technologii, takich jak SOAP (Simple Object Access Protocol) i XML do łączenia różnorodnych aplikacji w sposób bardziej dogodny niż używanie własnych rozwiązań z zakresu messagingu. Niektóre transakcje, na przykład zakup książki, są relatywnie proste do wykonania, głównie z tego powodu, iż mogą być zakończone natychmiast. Inne, takie jak wypełnianie zlecenia zakupu czy deklaracji ubezpieczeniowej, mogą trwać dniami lub tygodniami i to stanowi problem dla projektantów Web services.

WS-CAF ma rozwiązywać takie problemy drogą definiowania zestawu reguł koordynujących transakcje w takich długotrwałych procesach biznesowych. W chwili obecnej WS-CAF jest właściwie zestawem trzech specyfikacji: Web Service Context (WS-CTX), Web Service Coordination Framework (WS-CF) i Web Service Transaction Management (WS-TXM).

Web Service Context jest jądrem tych trzech specyfikacji, a pozostałe dwie zapewniają bardziej praktyczne przykłady określające, jak używać WS-CTX.

WS-CTX łączy różne transakcje składające się na konkretną działalność zapewniając wspólny kontekst – na przykład: wiążąc rezerwację lotu, wynajem samochodu i rezerwację hotelu z rejestracją uczestnictwa w konkretnej konferencji.

WS-CF jest mechanizmem współdzielenia tego kontekstu z usługami, powiadamiającym usługę o wykonaniu poszczególnych transakcji - zapewnia propagowanie takich informacji nie interpretując jednak ich treści.

WS-TXM umozliwia uczestnikom działań negocjowanie ich zachowań i jest szczególnie ważna w sytuacji, gdy przebieg transakcji odbiega od normy. W przypadku szeregu rezerwacji związanych z konferencją, WS-TXM ma zapewnić, że jeżeli jedna z rezerwacji zostanie odwołana, to pozostałe też.

Nowe specyfikacje dołącza do już zagmatwanej grupy specyfikacji koordynujących Web service, mających różny stopień wsparcia ze strony ciał standaryzacyjnych.

Jedna z takich specyfikacji, BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services), została przyjęta przez OASIS, ale nadal pozostawia znaczącą lukę w zakresie potrzeb.

W ubiegły roku IBM opublikował specyfikacje o nazwie Web Services Transaction i Web Services Coordination, ale podobieństwo pomiędzy WS-CAF jest jedynie w nazwie.

WS-CAF nie wymaga używania żadnego szczególnego protokołu transakcyjnego i może być stosowana w całości lub tylko w części.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200