Specyfikacja dla asynchronicznych Web services

Organizacja standaryzacyjna OASIS rozpoczęła prace nad specyfikacją, która ma opisywać asynchroniczną pracę Web services.

Komitet techniczny ASAP (Asynchronous Service Access Protocol) rozpoczął regularne spotkania na początku września i zaplanował ich kontynuację.

ASAP jest standardem dla Web services „z długą zwłoką” (long-running). Web services tego typu można opisać jako te, które po wywołaniu nie wydają wywołania zwrotnego w czasie rzeczywistym. Na przykład: zamówienie książki online zajmuje kilka dni - od wypełnienia zamówienia do wysłania zamówionej książki. W tym czasie ASAP pozwala klientowi na sprawdzenie statusu zamówienia i - do pewnego momentu - skasowanie go lub zapytanie Web services o wywołanie zwrotne, gdy zamówienie jest zrealizowane przez dowolny mechanizm transportu obsługiwany przez SOAP.

Zobacz również:

Aby to osiągnąć ASAP współdziała z innym z rozwijanych standardów - Web Services Realiable Messaging, który gwarantuje dostarczanie wiadomości.