Specyfikacja XForms dla formularzy XML

Konsorcjum W3C zaakceptowało standard specyfikujący technologię tworzenia formularzy webowych używanych do gromadzenia, wprowadzania i ekstrahowania danych XML z systemów przedsiębiorstw i aplikacji biznesowych.

Specyfikacja o nazwie XForms została wydana przez W3C w formie Candidate Recomendation, co w nomenklaturze konsorcjum oznacza specyfikację gotową do implementacji.

XForms przeznaczona jest do budowania formularzy opartych na webie i zbierania danych z takich formularzy. XForms rozdziela zawartość formularzy - taką jak na przykład lista płac - od prezentacji, pozwalając użytkownikom na projektowanie formularzy jednorazowo i następnie prezentowanie ich na różnego rodzaju urządzeniach, podczas gdy dane importowane są z różnorodnych, dynamicznych, źródeł.

Zobacz również:

Projektowanie oparte na formularzach staje się podstawową metodą tworzenia szkieletu zbierania danych i realizowania transakcji w handlu elektronicznym.

XForms jest rozwinięciem prac prowadzonych nad XHTML, wprowadzającym łatwość projektowania i elastyczność wdrażania. Ma ona stać się częścią specyfikacji XHTML 2.0, która ma być przyjęta w przyszłym roku. Jednak XForms wspiera także inne języki formatowania, w tym Scalable Vector Graphics. Przy projektowaniu XForms wykorzystano ponad dziesięcioletnie doświadczenia z wykorzystania HTML, podejmując próbę usunięcia niedoskonałości tego języka. Jednym z przykładów jest wyeliminowanie skriptingu niezbędnego do sprawdzania poprawności formatu wprowadzanych danych - w XForms kontrola danych jest częścią specyfikacji.

XForms składa się z trzech podstawowych komponentów: klienta obsługującego specyfikację - przeglądarka webowa lub interfejs oparty na Javie; serwera, który może budować XForm i wysłać do klienta XForms, oraz protokołu definiującego komunikację między nimi.

XForms jest, lub ma być, obsługiwana w produktach wielu dostawców, w tym m.in.: Adobe, Computer Associates, IBM, Novell, Oracle czy Xerox.

Microsoft w październiku br. wprowadził produkt o nazwie XDocs, który jest ogólnikowo zdefiniowany jako aplikacja formularzy do wprowadzania danych XML, ale firma nie zadeklarowała, czy będzie on obsługiwał XForms.

Z kolei Novell udostępnił niedawno wstępną technologie integracji XForms z platformą Extend. Interfejsy Web Application Server, narzędzia Composer do integracji danych i Director do tworzenia portali także będą obsługiwać XForms.


TOP 200