Specjalny zespół w MSWiA oceni wnioski o dofinansowanie informatyzacji

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został powołany Zespół do Spraw Oceny Wniosków o Dofinansowanie Przedsięwzięć Informatyzacyjnych.

Jak informuje MSWiA, powołanie takiego zespołu wynika z zapisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art.12 ust. 4). Do jego zadań będzie należała ocena pod względem techniczno-ekonomicznym i merytorycznym wniosków złożonych przez podmioty publiczne. Na tej podstawie opracowana zostanie lista rankingowa wniosków wraz z rekomendacjami, na podstawie których Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zadecyduje o przyznaniu dofinansowania ze środków przewidzianych na informatyzację w budżecie państwa, pozostających w dyspozycji Ministra. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, Zespół ma opracować listę rankingową projektów wraz z oceną i propozycją wysokości wsparcia, do końca lipca 2007.

Przewodniczącym Zespołu jest Edward Seliga, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji MSWiA. W jego skład wchodzą przedstawiciele następujących departamentów MSWiA. Rozwoju Rejestrów, Infrastruktury Teleinformatycznej, Informatyzacji oraz Zdrowia.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że zasady składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć informatyzacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przeznaczania oraz rozliczania środków finansowych na informatyzację. W razie wątpliwości, można składać pytania drogą elektroniczną, na adres: mailto:[email protected] .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200