Specjalizowane aplikacje komórkowe

Powiększa się oferta zaawansowanych usług komórkowych. Operatorzy proponują transmisje GPRS, wiadomości MMS, przekaz wideo, odtwarzanie plików dźwiękowych MP3, aplikacje Javy oraz dostęp do Internetu przez WAP. Coraz większe zainteresowanie w sieciach krajowych wzbudzają aplikacje oparte na lokalizacji abonenta mobilnego.

Powiększa się oferta zaawansowanych usług komórkowych. Operatorzy proponują transmisje GPRS, wiadomości MMS, przekaz wideo, odtwarzanie plików dźwiękowych MP3, aplikacje Javy oraz dostęp do Internetu przez WAP. Coraz większe zainteresowanie w sieciach krajowych wzbudzają aplikacje oparte na lokalizacji abonenta mobilnego.

Coraz częściej Internet staje się źródłem informacji osiąganym bez pośrednictwa klasycznej łączności przewodowej. Powiększaniu zakresu bezprzewodowego dostępu sprzyjają wprowadzane ostatnio technologie komórkowe, oferujące telefony z nowymi usługami niegłosowymi.

Tylko Nokia zaoferowała w 2002 roku ponad 30 nowych modeli telefonów, w tym wiele wyposażonych w zaawansowane funkcje. Firma spodziewa się sprzedać w 2003 roku do 100 mln telefonów z kolorowym wyświetlaczem, obsługą MMS, Javy i przeglądarek internetowych. Z tego około 10 mln aparatów ma działać, wykorzystując interfejs użytkownika Nokia Series 60, a wiadomo, że ponad 70 operatorów już uruchomiło usługi multimedialne MMS.

Na dorocznym spotkaniu 3GSM Congress w Cannes (luty 2003) prognozowano, że sprzedaż komórek w tym roku wyniesie 430-440 mln. Oznacza to 10-procentowy wzrost w porównaniu ze słabymi wynikami uzyskanymi rok wcześniej.

Niegłosowe usługi sieci

Różnorodność oferowanych na rynku aplikacji mobilnych jest duża. Oprócz podstawowych funkcji głosowych operatorzy coraz liczniej udostępniają usługi związane z transmisją danych. Pierwszą był przekaz wiadomości SMS, przeprowadzany jakby mimochodem, przy okazji komunikacji głosowej, bez angażowania podstawowych kanałów transmisyjnych sieci (zaledwie 1304 bity w kanale sygnalizacyjnym). Mimo powszechności jego stosowania usługa nie obciąża więc infrastruktury komórkowej.

Szybsza transmisja HSCSD (High Speed CSD), udostępniona w Polsce 1 marca 2000 roku (w sieci Plus), pozwoliła przydzielać klientowi kilkakrotnie większe zasoby transmisyjne (do 57,6 kb/s) niż w pierwotnym CSD (Circuit Switched Data) - bez dodatkowych opłat za takie transmisje. Polkomtel jest pierwszym i jedynym w Polsce operatorem oferującym przekaz z komutowaniem kanałów.

Inaczej wygląda wdrażanie w Polsce technologii GPRS. Pakietową transmisję danych GPRS zainaugurowała w maju 2000 r. Polska Telefonia Cyfrowa (Era) podczas obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji, a w sierpniu PTK Centertel wdrożył GPRS w sieci Idea. Pierwsze komercyjne usługi pakietowe w kraju udostępnił Polkomtel (Plus) w grudniu 2000 roku, uzależniając opłaty od wielkości transmitowanych danych, a nie czasu trwania połączenia. Od ubiegłego roku szybka transmisja GPRS jest podstawą rozszerzania dostępu do Internetu, przekazywania wiadomości SMS, MMS i aplikacji WAP oraz umożliwia ściąganie danych w technologii Java (gry). Staje się również sposobem na uzyskiwanie za pomocą terminali mobilnych trwałego kontaktu z Internetem.

Najczęściej przez SMS

Od dwóch lat w Polsce odnotowuje się systematyczny i znaczący wzrost liczby wysyłanych wiadomości tekstowych. Z danych udostępnionych przez PTK Centertel wynika, że w lutym 2003 abonenci Idei wysłali w sumie ponad 150 mln komunikatów SMS, a porównywalna sytuacja była u pozostałych krajowych operatorów komórkowych. Według danych TNS OBOP (kwiecień 2002), 81 proc. polskich użytkowników komórkowych deklarowało, że wysyła lub odbiera wiadomości tekstowe z telefonu.

Jedną z ostatnich aplikacji SMS jest oddzielnie taryfikowany dostęp do serwisów informacyjnych, takich jak w ofercie INFO Plus Polkomtelu. Tematykę pakietów informacyjnych (kilka wiadomości dziennie) można ustalać indywidualnie. Najnowszą usługą jest grupowe rozsyłanie komunikatów SMS ze stron WWW lub z telefonu. Jej przykładem jest aplikacja SMS SUPera, oferowana od niedawna w sieci Era. Zapewnia ona przekaz wiadomości do wielu odbiorców jednocześnie i daje pewność dostarczenia wiadomości do adresata po stosunkowo niskich i stałych kosztach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200