Specjalizacja grupowa

NET Technology, wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy NET, zamierza w przyszłym roku zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

NET Technology, wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy NET, zamierza w przyszłym roku zadebiutować na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W kwietniu br. NET Technology objęła udziały w Solid Consult, która po sfinalizowaniu transakcji zmieniła nazwę na NET Soft. Jednocześnie utworzono firmę NET Consulting. Prowadzone są także rozmowy w sprawie przejęcia lub utworzenia firmy zajmującej się dostawą usług internetowych. Miałaby ona także oferować usługi ASP (Application Service Provisioning). "Obecnie na rynku integratorów konieczna jest specjalizacja. Poza integracją chcemy zajmować się całościowym zarządzaniem infrastrukturą informatyczną dużych firm, systemami wspomagającymi zarządzanie oraz planowaniem i realizacją projektów informatycznych" - mówi Andrzej Łętowski, prezes zarządu NET Technology.

Jeszcze w tym roku Grupa NET ma zostać skonsolidowana, co ma polegać na zwiększeniu do 100% udziałów w spółkach zależnych. W przyszłym roku każda z firm zostanie wprowadzo- na na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. NET Technology początkowo zamierzała zadebiutować na GPW jeszcze w tym roku. Przedstawiciele firmy twierdzą jednak, że dzisiaj nie udałoby się uzyskać satysfakcjonującej ceny, co ograni- czałoby tempo realizacji planów rozwoju spółki. "Mogliśmy wejść na giełdę już przed rokiem, ale nie byliśmy gotowi. Nie chcemy pozwolić manipulować cenami naszych akcji. Nam się nie spieszy. Obecnie wejście na giełdę nie daje już takiego prestiżu jak jeszcze niedawno, wiąże się natomiast z większymi kosztami" - mówi Andrzej Górski, wiceprezes NET Technology.

Zdalne zarządzanie

NET Technology powstała przed siedmioma laty. Firma zajmuje się integracją sys- temów informatycznych. Od niedawna jej sztandarowym produktem jest oprogramo-wanie Tivoli do zarządzania zasobami informatycznymi. Jak twierdzą przedstawiciele firmy, przygotowanie do oferowania produktów Tivoli było czasochłonne i kosztowne. Wiązało się ze szkoleniami pracowników i dużymi inwes-tycjami w sprzęt zakupiony na potrzeby laboratorium. Pozwala ono teraz symulować dowolne środowiska informatyczne przyszłych klientów. NET Technology wdrożyło już oprogramowanie Tivoli m.in. w Nationale Nederlanden, gdzie firma jest odpowiedzialna także za zdalne zarządzanie sprzętem komputerowym, w tym serwerami i komputerami PC.

Choć NET Technology rozpoczynała działalność od sprzedaży sprzętu, jej udział w przychodach systematycznie maleje. "Nie zrezygnujemy całkowicie z dystrybucji sprzętu. Staramy się jednak zmniejszać koszty sprzedaży. Tworzymy stronę internetową, na której nasi stali klienci sami będą mogli konfigu- rować i zamawiać potrzebny im sprzęt. Chcemy również doprowadzić do integracji naszego rozwiązania z systemami e-commerce dystrybutorów, tak aby skrócić czas obsługi klienta" - wyjaśnia Andrzej Górski.

Doradzać i pisać

NET Technology jest teraz liderem Grupy NET. Zarząd chciałby jednak, aby w przyszłości funkcję tę przejął NET Consulting, oferujący prowadzenie projektów informatycznych i usługi doradcze. Według przedstawicieli NET Technology, usługi doradcze są niezbędne właśnie przy sprzedaży oprogramowania takiego jak Tivoli. "Dział handlowy NET Technology nie mógłby sobie z tym poradzić. Przy wdrożeniach systemów tego typu potrzebna jest wiedza na temat procesów biznesowych zachodzących w firmach. Proces planowania rozwiązania trwa dość długo, co wymusza zmianę sposobu sprzedaży. Klient oczekuje opracowań i analiz na temat samego systemu, jak również procesu jego wdrożenia" - tłumaczy Andrzej Łętowski.

Trzecia z firm należących do grupy - NET Soft (poprzednio Solid Consult) - jest producentem systemów zarządzania przedsiębiorstwem. "Zdecydowaliśmy o przejęciu firmy tworzącej oprogramowanie, zamiast tworzenia jej od podstaw, przede wszystkim ze względu na czas i koszty. Mogliśmy zacząć od początku, ale zajęłoby to kilka lat i pochłonęło co najmniej 4 mln zł. Przy tym nie wiadomo, czy przedsięwzięcie odniosłoby sukces" - mówi Andrzej Łętowski.

O wyborze Solid Consult zadecydowała baza 400 klientów, jasna wizja rozwoju i pracownicy. Nie chodzi wyłącz-nie o programistów, ale także osoby mające wiedzę na temat procesów biznesowych, którzy będą współpracować z NET Consulting. Kierownictwo NET Technology zamierza także wprowadzić produkty NET Soft na rynek dużych firm. Teraz większość spoś-ród klientów systemu MOS sprzedawanego przez firmę to małe i średnie przedsię-biorstwa. NET Technology i Solid Consult już wcześniej współpracowały m.in. nad opracowaniem - zintegrowanego z MOS - systemu trackingowego do wspomagania zarządzania parkiem samochodowym.

Plany internetowe

NET Soft pracuje obecnie nad rozwiązaniami z zakresu handlu elektronicznego typu business-to-business. Na bazie systemów do zarządzania firma zamierza zaproponować nowy, internetowy model wsparcia udzielanego użytkownikom, a także wprowadzić do nich namiastkę tego, co można nazwać handlem elektronicznym. Miałoby to umożliwiać wymianę dokumentów między oddziałami firmy za pośrednictwem Internetu, bez konieczności tworzenia sieci WAN. "Zainteresowanie tego typu produktami na rynku jest już bardzo duże i będzie szybko rosło. Już dzisiaj klientom łatwo pokazać, że tego rodzaju inwestycje gwarantują szybki zwrot" - uważa Andrzej Łętowski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200