Specjalista ds. danych: idealne cechy kandydata

Specjalista ds. danych to obecnie najbardziej poszukiwany pracownik na rynku IT. Jego wiedza w obszarze rozwiązań analitycznych opartych o Big Data otwiera przed firmami nieograniczone możliwości wykorzystania danych, które dotychczas były ignorowane ze względu na brak wykwalifikowanych specjalistów. Jakie cechy powinien posiadać idealny kandydat, aby jego praca generowała dla firmy wartość dodatnią?

Analityka oparta o Big Data umożliwia firmom stosunkowo łatwe usprawnienie procesów biznesowych przekładających się na wymierne korzyści, począwszy od lepszego ukierunkowania modelu biznesowego na potrzeby klientów, przez zwiększenie zysków, aż po osiągnięcie docelowego poziomu wydajności. Do osiągnięcia tego celów potrzebni są jednak eksperci specjalizujący się w pracy z danymi.

Idealny kandydat na naukowca ds. danych to spec od liczb i mistrz w typie salwanta, który używa języków metod statystycznych i obliczeniowych niczym utalentowany poeta. Trudno jednak przełożyć najważniejsze cechy w tym zawodzie na skuteczny opis stanowiska i właściwe kryteria kwalifikacyjne.

Zobacz również:

  • Tylko 1/5 organizacji dojrzale podchodzi do danych
  • Wyjaśniamy dlaczego Apple dominuje w sprzedaży komputerów

W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakich cech należy poszukiwać w procesie identyfikacji odpowiednich kandydatów na stanowisko specjalisty ds. danych, uwzględniając jednocześnie dynamikę rynku w zakresie ustalania pakietów wynagrodzenia dla tego typu pracowników.

Jest to nowy zawód bez ugruntowanego opisu takiego stanowiska, dlatego warto ściśle współpracować z działem kadrowym firmy podczas przeglądania i weryfikacji aplikacji kandydatów i ich kwalifikacji. Warto też wspólnie zainicjować pierwsze rozmowy kwalifikacyjne.

Poniżej przedstawiamy pięć najistotniejszych kwestii, które mogą okazać się przydatne w procesie rekrutacji.

1. Rozumienie zagadnień statystycznych i praw wielkich liczb

Dobry kandydat rozumie, znaczenie takich zjawisk jak to, że wielu klientów ma specyficzne zachowania, a w konkretnych sytuacjach zachowania te przeplatają się ze sobą. Na podstawie analizy liczb w dużych zbiorach danych potrafi zauważyć i zdefiniować takie zjawiska.

Osoba na tym stanowisku powinna mieć zestaw umiejętności, które gwarantują zrozumienie trendów w oparciu o prawa wielkich liczb, a następnie ich zastosowanie w analityce predyktywnej. Kandydat powinien operować na dużych zbiorach danych w celu wydobycia powtarzających się schematów, a następnie stosować techniki modelowania predyktywnego w celu prognozowania zachowania klientów na podstawie zagregowanego zestawu danych. Umiejętności statystyczne przydają się również w generowaniu raportów dla kadry zarządzającej i tworzeniu rekomendacji kierunku dalszych działań.

O ile idealnym kandydatem jest absolwent studiów matematycznych, to wielu wykwalifikowanych specjalistów decyduje się na bardziej praktyczną ścieżkę studiów. Nie należy obawiać się kandydatów, którzy nie posiadają zaawansowanej wiedzy matematycznej udowodnionej zdobytym wykształceniem formalnym. Koncentracja na obszarze statystyki podczas studiów licencjackich lub wyższych jest wystarczająca w kontekście opisywanego stanowiska.

2. Dociekliwość

Wdzięk i mistyka dużych zbiorów danych polega częściowo na sztuce wyciągania możliwych do zastosowania wniosków z ogromnego stosu (często) nieuporządkowanych informacji. Ogólnie, nie wystarczy wiedzieć, jak tworzyć kwerendy mające na celu wyszukanie określonych danych bez możliwości określenia kontekstu ich uruchamiania, informacji na temat szukanych danych i tych, których nie wiemy, że możemy chcieć wyszukać, a które mogą okazać się przydatne.

Najlepsi specjaliści ds. danych potrafią nie tylko wykonywać kwerendy i zarządzać bazami danych, ale też formułować rekomendacje dotyczące projektowania kwerend tak, aby zwracały określony zestaw odpowiedzi na postawione już wcześniej pytania oraz umożliwiały dotarcie do nowych informacji na temat zagadnień, dla których nie wykonano jeszcze zapytania. W najbliższej przyszłości właśnie w tym obszarze będzie uwidaczniać się prawdziwa wartość naukowca ds. danych w organizacji.

O ile, zdaniem niektórych, opisane cechy to tzw. „miękkie umiejętności”, które trudno sprawdzić podczas rozmowy rekrutacyjnej, to uważnie stworzone hipotetyczne scenariusze prezentowane kandydatom podczas spotkania mogą pomóc w zrozumieniu ich procesu myślowego, podejścia do rozwiązywania problemów i sposobów, w jaki dany kandydat będzie próbował wydobyć odpowiedzi na zadane pytania. A także, jakie inne zapytania, które mogłyby ewentualnie wzbogacić wartość tego pierwotnego, wykona. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej warto podkreślić potrzebę niestandardowego myślenia i poinformować, że ograniczanie odpowiedzi jedynie do zgłoszonych problemów nie jest pozytywnie postrzegane.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200