Specjaliści na godziny

W Polsce coraz większą popularność w firmach nowych technologii zyskuje sobie praca nad projektem a nie na etat.

Ponieważ na polskim rynku liczb specjalistów o wysokich kwalifikacjach w wąskiej dziedzinie jest ograniczona firmy coraz częściej zmuszone są do dzielenia się tym samym pracownikiem. Umożliwia to praca nad konkretnym projektem, którego realizacja w czasie jest ograniczona. Nie ma więc powodu by specjalista był zatrudniany w firmie na lata, skoro ma do wykonania zadanie trwające kilka miesięcy.

System pracy, który z powodzeniem sprawdza się w Stanach Zjednoczonych w Polsce przyjmuje się z pewnymi oporami. Polscy specjaliści ciągle jeszcze przyzwyczajeni są do umów o pracę na czas nieokreślony, płatnych urlopów wypoczynkowych i ciągłości zatrudnienia. Dodatkowo konstrukcja prawa pracy bywa przeszkodą na drodze do bycia "wolnym strzelcem".

Aby podołać takiemu systemowi pracy oprócz ogromnego doświadczenia użytecznego dla wielu pracodawców trzeba posiadać również elastyczne podejście do nowych sytuacji.