Sparc/Solaris liderem Unix RBD

Według IDC, komputery Sparc/Solaris są przodującą na rynku platformą dla relacyjnych baz danych, pracujących pod systemem operacyjnym Unix.

Według IDC, komputery Sparc/Solaris są przodującą na rynku platformą dla relacyjnych baz danych, pracujących pod systemem operacyjnym Unix. Zarówno pod względem udziału w rynku (w 1992 r. 24,9%), jak i tempa przyrostu (ponad 47,9% w 1992 r.) - firma Sun Microsystems Computer Corp. (SMCC) jest na I miejscu. Grafik przedstawia obroty (w USD) firm w skali światowej, w odniesieniu do platform sprzętowych poszczególnych producentów.


TOP 200