Spam tylko na życzenie

Parlament Europejski przegłosował nowe regulacje prawne dotyczące prywatności użytkowników Internetu oraz zasad przechowywania danych o klientach przez firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Parlament Europejski przegłosował nowe regulacje prawne dotyczące prywatności użytkowników Internetu oraz zasad przechowywania danych o klientach przez firmy świadczące usługi telekomunikacyjne i internetowe. Celem uchwalenia nowych przepisów wchodzących w skład prawa telekomunikacyjnego jest m.in. podniesienie wiarygodności usług e-commerce.

Zapisy odnoszą się m.in. do tzw. spamu. Według nowych przepisów firmy marketingowe i usługodawcy internetowi będą mogli przesyłać swoim klientom listy reklamowe jedynie w przypadku, gdy klient sam ich o to poprosi. Nowe regulacje nakładają także obowiązek dokładnego informowania użytkownika, przed każdym otrzymaniem "cookie", o celu umieszczenia "ciastka" w jego komputerze.

Zobacz również:

  • Opłata reprograficzna to kolejny zły pomysł
  • 5 najistotniejszych zmian zgłoszonych przez e-Izbę w projekcie ustawy „Polska cyfrowa. Pakiet zmian 2022”

Nowe prawo ma być obecnie zaadoptowane w ciągu kilku miesięcy w państwach UE, a jego wprowadzenie jest spodziewane na koniec 2003 roku. Firmy w krajach Unii będą zobowiązane do wymazywania danych elektronicznych o klientach po okresie wykorzystania ich do celów billingowych. Agencje i instytucje rządowe będą jednak mogły wymagać od operatorów przechowywania wybranych danych osobowych nawet latami, jeśli będzie się to wiązało z bezpieczeństwem. Według przeciwników zapisów spowoduje to m.in. znaczny wzrost nakładów firm telekomunikacyjnych na działania związane z przechowywanie danych. Przepisy umożliwiają służbom policyjnym większy dostęp do zawartości przechowywanej w telefonach komórkowych, poczcie elektronicznej i faksach. Rządy państw UE zyskać mają dzięki temu większy dostęp do informacji o charakterze osobistym, co ma im pomóc w walce z przestępczością.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200