Spadła wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego

Według Audytela łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2009 wyniosła prawie 42 mld zł, co oznacza spadek o około 1,1% względem roku 2008. Klienci telekomów cieszą się ze spadku cen, a operatorzy zmagają się z nowym otoczeniem regulacyjnym - wynika z najnowszego raportu firmy analityczno-doradczej Audytel.

42 mld zł

to wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w roku 2009.

Głównym powodem spadku wartości rynku były słabsze niż się spodziewano wyniki telefonii mobilnej. Przychody w tym segmencie rynku zmniejszyły się o 2,5% - po raz pierwszy od początku istnienia tego rynku w Polsce. Do spadku przyczynił się także drugi co do wielkości segment rynku telekomunikacyjnego - telefonia stacjonarna. Wobec trwającego już od kilku lat trendu zmniejszania się liczby linii telefonicznych nie jest to zaskoczeniem. Wartość rynku stacjonarnego zmniejszyła się o 4,2%. Wzrosty przychodów z usług dostępu do Internetu oraz z transmisji danych - odpowiednio o 11,0% i o 7,2% - były relatywnie duże, ale segmenty te ciągle jeszcze mają na tyle mały udział w całości polskiego rynku telekomunikacyjnego, że nie mogły zrównoważyć spadku przychodów z usług głosowych telefonii.

"Spadek wartości polskiego telekomunikacyjnego rynku nie jest bezpośrednio związany z globalnym spowolnieniem gospodarczym" - powiedział Emil Konarzewski, partner zarządzający w firmie . "Jest on skutkiem nacisków regulacyjnych, które doprowadziły do głębokiego przetasowania na rynkach hurtowych. Zaobserwowana korekta związana jest głównie z wyeliminowaniem ok. 1,6 mld zł 'pustego' obrotu z hurtowego rynku mobilnego, co było bezpośrednim skutkiem obniżenia stawek MTR wymuszonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Rynek detaliczny był za to widownią wojny cenowej, na której skorzystali konsumenci. Silny spadek cen usług mobilnych przełożył się na wzrost zużycia, ale nie zdołało to zrekompensować ubytku przychodów na rynku hurtowym. Spodziewam się, że w roku 2010 rynek telekomunikacyjny jako całość odbije się nieco, ale dawną dynamikę wzrostu odzyska dopiero w latach 2011-2013" - dodaje.

W ciągu 2-3 latach największy wpływ na rynek telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu będzie miało porozumienie UKE-TP z października 2009 r. oraz tempo realizacji programu inwestycyjnego związanego z tym porozumieniem. Na rynku mobilnym głównym czynnikiem zmian pozostaną zapowiedziane przez UKE zmiany stawek MTR. Natomiast korzystnego wpływu nowych technologii - LTE w telefonii mobilnej oraz sieci NGN/NGA na rynku usług stacjonarnych - można się spodziewać dopiero po roku 2012.


TOP 200