Spadek sprzedaży napędów dyskietek

W 1991 r. na całym świecie sprzedano 44 mln dyskietek - o 1,3% mniej niż o rok wcześniej. Spadek ten wydaje się niewielki, jednakże producenci odczuli go dość dotkliwie, bowiem równocześnie obniżyły się ceny sprzedawanych wyrobów.

W 1991 r. na całym świecie sprzedano 44 mln dyskietek - o 1,3% mniej niż o rok wcześniej. Spadek ten wydaje się niewielki, jednakże producenci odczuli go dość dotkliwie, bowiem równocześnie obniżyły się ceny sprzedawanych wyrobów.

W efekcie wpływy zmniejszyły się z 2,6 mld USD w roku 1990 do 2,3 mld w roku 1991, czyli o 11,8 %.


TOP 200