Spadek obrotów firmy Intel dopełniają obrazu sytuacji na rynku PC

W pierwszym kwartale br. wpływy firmy Intel ze sprzedaży procesorów przeznaczonych do komputerów osobistych wyniosły 8 mld USD i były o 6% niższe niż przed rokiem. Sprzedaż takich układów jest głównym źródłem przychodów Intela.

Łączne wpływy największego producenta procesorów za pierwszy kwartał roku sięgnęły 12,6 mld USD. To wartość o 2,5% mniejsza niż przed rokiem. Aż o 9% w stosunku rocznym zmalały przychody ze sprzedaży rozwiązań infrastrukturalnych. O 7,5% wzrosły zaś wpływy ze sprzedaży układów serwerowych. Przychody Intela z tego obszaru działalności wyniosły ok. 2,6 mld USD.


TOP 200