Spadek obrotów Cap Gemini

Firma Cap Gemini Sogeti SA wykazała w pierwszych 6 mies. bieżącego roku gospodarczego spadek obrotów do sumy 5,58 mld FF, podczas gdy w analogiczym okresie roku ub. osiągnęła obrót 5,89 mld FF.

Firma Cap Gemini Sogeti SA wykazała w pierwszych 6 mies. bieżącego roku gospodarczego spadek obrotów do sumy 5,58 mld FF, podczas gdy w analogiczym okresie roku ub. osiągnęła obrót 5,89 mld FF.

Jak wynika ze sprawozdania, w II kw. tego roku obrót spadł w porównaniu z odpowiednim okresem ub.r. o 234 mln FF do sumy 2,732 mld FF.


TOP 200