Spadają ceny HDD

Jak podaje wrześniowy PC World największe ruchy cen dysków twardych dotyczą dysków o pojemności 170 do 230 MB.

Jak podaje wrześniowy PC World największe ruchy cen dysków twardych dotyczą dysków o pojemności 170 do 230 MB. Spadek ten jest szacowany na 6 do 8 % na kwartał. Zdaniem komentatorów wynika to z masowości sprzedaży (a więc i produkcji) większych dysków zamiast dotychczas stosowanych, (ok. 60 MB). Wiąże się to z szerokim stosowaniem pożerającego megabajty oprogramowania do . Natomiast ceny dysków mniejszych niż 60 MB nie ulegają zasadniczym zmianom, ze względu na ograniczanie produkcji tych typów. Obecnie standardową konfiguracją PC w USA jest typ 486 ze stacją dysków 205 MB. Stacja taka kosztuje ok. 500 USD.


TOP 200