Spada zadowolenie z pracy

Jak wynika z Indeksu Satysfakcji Pracowników przygotowanego przez TNS OBOP, Polacy są w tym roku mniej zadowoleni z pracy, niż byli w roku ubiegłym.

W 2007 roku satysfakcja pracowników była na poziomie 49 punktów, w 2008 r. spadła do 43 punktów. Wynik ubiegłoroczny TNS OBOP ocenia jako świadczący o "umiarkowanym zadowoleniu" z pracy, tegoroczny zaś odzwierciedla niski poziom zadowolenia. Średnia wartość Indeksu TRI*M dla Europy wynosi 59 punktów. Indeks TRI*M odzwierciedla poziom ogólnej satysfakcji pracowników w danej firmie, może przybierać wartość od minus 50 do plus 200 punktów, uwzględnia także poziom zaangażowania i lojalności pracowników.

W Polsce najbardziej zadowoleni są pracownicy biur (88%), a najmniej robotnicy niewykwalifikowani i rolnicy (28%).

Zobacz również:


TOP 200