Spacerkiem do chmury. Cyfryzacja branży produkcyjnej w Polsce

Firma S&T, jeden z czołowych integratorów IT, przebadała polski sektor produkcyjny pod kątem stopnia adaptacji chmury i cyfryzacji. Im większe przedsiębiorstwo, tym większa otwartość na przejście do chmury i zmiany. ERP, S&OP, BI i MES znalazły się wśród najchętniej wybieranych technologii. Polskie firmy produkcyjne nie planują za to wdrażać Big Data, AI, Machine Learning oraz IoT. Zaskakuje brak zaufania do modelu SaaS.

Spacerkiem do chmury. Cyfryzacja branży produkcyjnej w Polsce

Grafika: S&T

Wdrożenie narzędzi opartych o technologie chmurowe to podstawa transformacji cyfrowej wielu firm. Postępującą adopcję modelu konsumpcji zasobów IT w chmurze widać w statystykach i prognozach rynkowych. Z prognoz Gartnera, amerykańskiej firmy badawczej zajmującej się strategicznym wykorzystaniem technologii na całym świecie, wynika z kolei, że do 2025 roku 80% firm na świecie przeniesie zasoby z własnych centrów danych do zewnętrznych operatorów. Według Eurostatu, tylko w 2020 roku wykorzystanie chmury obliczeniowej wzrosło w firmach na obszarze UE o 12%. W pandemicznym roku w Finlandii z chmury korzystało 75%, a w Polsce zaledwie 24%.

S&T postanowiło sprawdzić, jaki stosunek do rozwiązań chmurowych mają polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Efektem jest opublikowany w tym tygodniu raport „Cyfryzacja branży produkcyjnej”. Jak można się było spodziewać, 54% polskich producentów przyspieszyło wdrożenia technologii cloud podczas pandemii COCID-19, a 42% proc. z nich przyznało, że to pandemia spowodowała rozpoczęcie wdrożenia rozwiązań chmurowych. – Przyspieszenie procesów cyfryzacyjnych i oparcie nowych systemów i rozwiązań o chmurę jest jednym z silniejszych trendów przemian biznesu czasów pandemii. W nowoczesnej produkcji rozwiązania chmurowe obejmują przede wszystkim duże i złożone systemy, ich wdrożenia są dla firm sektora poważnym wyzwaniem o znaczeniu strategicznym. Nasze badanie potwierdza, że mimo to adopcja chmury w produkcji w Polsce stopniowo podąża w tym samym kierunku, co reszta świata – wyjaśnia Sebastian Bryczkowski, Business Development Manager, S&T w Polsce.

Zobacz również:

  • Jak cyfryzują się polskie przedsiębiorstwa
  • Czy wybory do parlamentu mogą zostać zhakowane?
  • Cyfryzacja dokumentów - na razie bardziej w planach

Spośród narzędzi dotychczas wdrożonych w ankietowanych przedsiębiorstwach najczęściej (86% wskazań) wybierano systemy wspierające zarządzanie ERP, S&OP i BI oraz technologie automatyzacji i robotyzacji (49%). Respondenci nie planują wdrożyć: Big Data, algorytmy AI/ML (53%) a także rozwiązania z zakresu Internetu Rzeczy (49%). Zwraca uwagę zainteresowanie małych firm produkcyjnych aplikacjami umożliwiającymi przetwarzanie danych w chmurze: chęć ich wdrożenia zadeklarowało aż 63% firm zatrudniających mniej niż 100 osób.

Według wyników badania, zdigitalizowane już obszary w firmach, to najczęściej finanse i księgowość (88%), sprzedaż (79%), zarządzanie personelem (73%), oraz magazynowanie i przygotowanie produkcji (oba działy na poziomie 72%).

Barierą są obawy o bezpieczeństwo

Im większe przedsiębiorstwo, tym bardziej rozważa opcję przejścia do chmury. S&T zapytało firmy produkcyjne o ich stosunek do technologii przetwarzania w chmurze. Aż 65% ankietowanych managerów, zapytanych o poziom obaw przed wdrożeniem przetwarzania chmurze, określiło go jako średni lub wysoki i bardzo wysoki. Za najistotniejsze bariery reprezentanci firm produkcyjnych uznają brak zaufania do cyberbezpieczeństwa chmury (32% odpowiedzi) oraz ograniczone możliwości modyfikacji systemów chmurowych (20% wskazań). Trzecią najważniejszą barierą jest brak zaufania do modelu subskrypcyjnego, jaki towarzyszy korzystaniu z rozwiązań w chmurze. 65% respondentów, zapytanych o poziom obaw przed wdrożeniem przetwarzania chmurze, określiło go jako średni lub wysoki i bardzo wysoki.

– Model subskrypcyjny korzystania z usług IT budzi zastrzeżenia wszędzie tam, gdzie miałby on obejmować systemy o kluczowej roli dla przedsiębiorstwa. Menedżerom trudno zaakceptować sytuację, w której ciągłość produkcji miałaby zależeć od tego, czy opłacono subskrypcję dostawcy systemu. Czas pokaże, czy firmy zaczną traktować to jako zaletę. W końcu model SaaS to przede wszystkim możliwość korzystania z rozwiązania tak długo, jak jest ono potrzebne i brak konieczności inwestowania w rozwiązania własne – tłumaczy wyniki raportu Sebastian Bryczkowski.

Według blisko jednej trzeciej respondentów badania S&T największą korzyścią jest brak konieczności inwestowania w zakup i utrzymanie infrastruktury sprzętowo-serwerowej.

Z aplikacji umożliwiających przetwarzanie danych w chmurze korzysta obecnie blisko jedna czwarta polskich firm produkcyjnych, ale odsetek ten będzie istotnie rósł. 4 na 10 badanych przedsiębiorstw deklaruje ich wdrożenie w najbliższym czasie.

Raport „Cyfryzacja branży produkcyjnej” przedstawia wyniki w badania opinii przeprowadzonego przez firmę S&T we współpracy z agencją badawczą Smartscope w okresie maj–czerwiec 2021. Przygotowany przez S&T kwestionariusz wypełniło ponad 120 menadżerów reprezentujących duże firmy produkcyjne. Badanie przeprowadzono metodą CATI i CAWI – respondenci odpowiadali na pytania podczas wywiadu telefonicznego lub samodzielnie wypełnili ankietę online udostępnioną w zabezpieczonym kwestionariuszu.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej https://snt.pl/centrum-wiedzy/raport-2021/

Oprac. Anna Ładan

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200