Spacer w chmurach

W odróżnieniu od publicznej, chmura prywatna charakteryzuje się tym, że jej dane i procesy znajdują się wewnątrz organizacji, a nie są hostowane u zewnętrznego dostawcy. Eliminuje to zagrożenia związane z bezpieczeństwem i koniecznością zapewnienia odpowiedniej przepustowości sieciowej, które mogą wystąpić w przypadku chmury publicznej. Za chmury prywatne uznaje się często zwirtualizowane zasoby w firmowym centrum danych.

Z połączenia wyżej wymienionych rodzajów chmur można utworzyć trzeci rodzaj chmury, określanej jako hybryda. W takim modelu chmura publiczna i prywatna ściśle współdziałają i umożliwiają swobodne przemieszczanie się danych między sobą. Jako przykład można przytoczyć sytuację, w której organizacja oddaje w outsourcing do chmury publicznej przetwarzanie informacji niekrytycznych z punktu widzenia działalności biznesowej, natomiast dane krytyczne dla biznesu są przetwarzane w chmurze wewnętrznej.

Co przynoszą chmury?

Przejście na model cloud computing wymaga nie lada odwagi, ale jeśli już zdecydujemy się na taki krok, to czego tak naprawdę możemy oczekiwać, korzystając z tej architektury?

Spacer w chmurach

Rodzaje chmur obliczeniowych

Przede wszystkim zyskujemy możliwość bardzo szybkiego uruchamiania nowych usług na potrzeby biznesu. Podstawową cechą modelu typu cloud są mechanizmy umożliwiające klientom pozyskiwanie potrzebnych im zasobów obliczeniowych samodzielnie i na żądanie. Inna korzyść to wysoka elastyczność skalowalności zasobów. Klientowi chmura jawi się jako nieskończone źródło zasobów obliczeniowych. Mogą one być dodawane lub ujmowane w zależności od zaistniałych potrzeb, co nowo powstałym firmom daje pewność, że wraz z rozwojem biznesu nie wystąpi problem braku skalowalności zasobów informatycznych. Firmy te nie będą musiały wydzielać budżetu inwestycyjnego na infrastrukturę IT pod planowane usługi, a środki te będą mogły przesunąć do budżetu operacyjnego. Model cloud computing zamienia wydatki inwestycyjne (CAPEX) w wydatki operacyjne (OPEX), redukując tym samym koszty początkowe uruchomienia biznesu. Ponadto, zapewnia przewidywalną strukturę kosztów związanych ze wzrostem biznesu na zasadzie “pay-as-you-grow".

Na co zwrócić uwagę, stawiając pierwszy krok w chmurach?

Usługi typu cloud nie stanowią wyjątku, więc - podobnie jak przed zakupem dowolnej usługi na rynku - należy dokładnie dowiedzieć się, za co tak naprawdę płacimy. Warto zapytać dostawcę chmury o mechanizmy, które umożliwią zobrazowanie, na jakim rzeczywistym poziomie jest świadczona usługa, i czy jest ona zgodna z zapisami SLA (Service Level Agreement). Umowa SLA dotycząca gwarancji usług jest kluczowa dla powodzenia całego projektu migracji do środowiska cloud. Dlatego tak ważne jest dopracowanie jej w najdrobniejszych szczegółach, zwłaszcza ustaleń dotyczących czasów odpowiedzi dla poszczególnych transakcji, częstotliwości wykonywania i składowania kopii zapasowych, ciągłości działania oraz gwarantowanego czasu przywracania systemów po awarii.

A żeby w ogóle mówić o migracji danych do modelu cloud, najpierw należy zastanowić się, czy nasze aplikacje będą mogły w nim pracować, nie wymagając żadnych dodatkowych modyfikacji. Może się bowiem okazać, że taka adaptacja będzie bardzo kosztowna lub wręcz niemożliwa do przeprowadzenia.


TOP 200